Týdenní plány

Týden 8.4.2024 - 12.4.2024

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Michal Zeidler

Tento týden probíhají triády. Přihlásit se můžete pomocí linku v hromadném emailu.

Český jazyk
- slovesa – způsob
- odmět a přísudek
(PS 25–28)
cíl: Najdu ve větě podmět a přísudek.
TDÚ: PS 28/1

Matematika
- rovnice s dvěma neznámými
- dvojice rovnic
- rýsování trojúhelníku
(uč. 80-83, PS 28-31)
cíl: Narýsuji trojúhelník podle zadaných stran.
TDÚ: PS 31/12

SKN
- prezentace plakátů ČR
- živočichové

Anglický jazyk

Vyučující Svetlana Trebunskikh

I can talk about different animals round the world.
I can compare animals.
I can write a description of an animal.

Poznámka

Test Unit 9 is on Thursday the 18th of April.
SB pp 94-96
WB pp 76-77, 128
Trénuj prosím na learn.eltngl.com, a to aktuálně Unit 9.
Kdo ještě není přihlášen, najde návod na přihlášení v předešlých týdenních plánech.

Informatika

Vyučující Radek Ivanov

Programování Minecraft

Odkazy

Hudební výchova

Vyučující Nikola Nehilčová

Milí žáci, tento týden si v HV:
- poslechneme referáty žáků
-zazpíváme českou hymnu
-doprovodíme fanfáru od Bedřicha Smetany hrou na vlastní tělo

Vyučující Michal Zeidler

- zpěv (opakování nových písní z minulé hodiny)
- výška not