VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 1. B

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

                                                                                                                            

KAŽDÝ NÁMOŘNÍK A NÁMOŘNICE SI MUSÍ OSVOJIT MNOHO DŮLEŽITÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ, ABY MOHLI V POKLIDU PLOUT, ABY ZVLÁDLI KAŽDOU BOUŘI.

NA TOM BUDEME PILNĚ PRACOVAT PO CELÝ ROK!

NESMÍME TAKÉ ZAPOMENOUT NA DOVEDNOSTI, KTERÉ JSOU HODNĚ DŮLEŽITÉ K TOMU, ABYCHOM SE SPOLEČNĚ CÍTILI DOBŘE A DOBŘE SE NÁM PRACOVALO.

 

 

 A TO JE:

                                                     

- BÝT KAMARÁDI

 - NASLOUCHAT SI

- POMÁHAT DRUHÝM 

- ŘÍCT SI O POMOC

- ROZUMĚT LEGRACI

- SPOLUPRACOVAT

- DODRŽOVAT PRAVIDLA

- BÝT SAMOSTATNÝ/Á

- BÝT ZODPOVĚDNÝ/Á ZA SEBE A SVÉ VĚCI

 

ŠŤASTNOU PLAVBU NÁM VŠEM!