Vánoční tvoření :-)

Dopoledne jsme se naladili ve třídě s paní Sixtovou a v podvečer jsme se sešli se sourozenci, rodiči a prarodiči na společném tvoření. :-) Účast byla opravdu hojná!

Nechybělo ani občerstvení a tak nic nebránilo pilné a radostné práci,  a to se také projevilo na výsledku. 

Všechny výrobky se nám opravdu povedly a celý čas jsme si pohodově užili :-)

Děkujeme Vám rodičům za přípravu a vedení dílniček :-)

Šťastné a veselé Vánoce!