Adaptační kurz 1. A

Datum 17.10.2019

Fotografie z adaptačního kurzu v Kořenově.