Týdenní plány

Týden 25.9.2023 - 29.9.2023

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Karolina Oswaldová

Milí Mimoni,
prosím noste zdravotní způsobilost a papírové utěrky.

Na web třídy jsem vložila úkoly pro chybějící žáky + prezentace z hodin češtiny a matematiky. Budu to tak dělat podle vzoru paní Kotkové, aby si žáci mohli doplňovat zameškané učivo. Pokud by někdo potřeboval připravit učebnice nebo sešity na recepci, tak mi prosím napište email.

Dále bych Vás chtěla požádat o podepisování týdenních domácích úkolů a testů (včetně diktátů a pětiminutovek). Dětem jsem říkala, aby za Vámi přišly a požádaly Vás, abyste jim sešit podepsali. Nemusíte ho kontrolovat, jen bych chtěla, abyste viděli, co za učivo probíráme a jak se Vašim dětem daří. Rozumím, že je to narychlo, a proto to zavedeme od 1. října.

Na geometrii si nezapomeňte ořezanou tužku, pravítko s ryskou a kružítko.

Na dílnu čtené mějte vlastní knihu.

Ve čtvrtek je státní svátek a v pátek máte ředitelský den.

Z českého jazyka nás čeká:
- týdenní domácí úkol: celá strana 4
- učivo = velká písmena
- Můj cíl: ,,Zopakuji si psaní velkých písmen.“

Z matematiky nás čeká:
- týdenní domácí úkol: celá strana 10
- v učebnici uděláme vybraná cvičení do strany 15 (včetně)
- učivo = základní matematické operace, procvičování známých matematických prostředí
- Můj cíl: ,,Správně písemně vypočítám příklad na násobení."

Ze SKN nás čeká:
- přírodověda = živočichové
- žlutá učebnice do strany 17
- Můj cíl: „Rozdělím živočichy na obratlovce a bezobratlé.“
Hezký týden,
Karolina a Blanka

Anglický jazyk

Vyučující Nikola Zanášková

I can talk about sport.
I can use negative forms, I can ask and answer yes-no questions in the present simple.
Umím mluvit o sportu.
Umím použít záporné věty a ptát se a odpovídat na otázky v přítomném prostém čase.

Poznámka

Unit 4 Let´s Play
Student´s Book (p. 38 - 43)
WB (p. 30 - 34)

Hudební výchova

Vyučující Michal Zeidler

- délka not - nota celá, půlová, čtvrťová
- rytmus
- zpěv lidových písní

Děti mají za úkol nosit na každou hodinu HV notový sešit.

Poznámka

Tento týden si budeme rozdělovat témata referátů na první pololetí.