Procvičovací koutek

Publikoval Zuzana Jedličková
Datum 21.1.2024

Matematika

Poznámka: u stránek matika.in.cz je potřeba si odkaz zkopírovat a poté otevřít.

 

DŮLEŽITÉ, STÁLE JE POTŘEBA TRÉNOVAT

 

Sčítání a odčítání do 100

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-100

 

Násobení a dělení

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

 

Přednosti

Počítání se závorkami

https://www.skolasnadhledem.cz/game/8614

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6666

 

Násobilkové čtverce

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14637

 

 

Zaokrouhlování

https://www.skolasnadhledem.cz/game/8619

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6665

 

Děda Lesoň

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=659af2606b66a

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=659af29702366

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=659af2ca5d55f

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=659af2db78949

 

Pohyb po čtvercové síti

https://www.skolasnadhledem.cz/game/8463

 

Měření úsečky (jen začátek ukázky)

https://www.youtube.com/watch?v=oqtvKGpTxYA

 

Indické násobení

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=659af3d87b541

 

Součtové trojúhelníky

https://www.matika.in/cs/category.php?category=strapec

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/865-matematika-dle-prof-hejneho/2510-3-rocnik/2758-pocetni-operace/2760-souctove-trojuhelniky

 

Násobilka

https://wordwall.net/cs/resource/27055883/matematika/n%c3%a1sobilka-je-to-tak-spr%c3%a1vn%c4%9b

https://wordwall.net/cs/resource/25232805/n%C3%A1sobilka-2-3-4-5

https://wordwall.net/cs/resource/38487696/n%C3%A1sobilka-6-7-8

 

Násobilkové čtverce

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=653543ee78c80

 

Dělení

https://wordwall.net/cs/resource/51967587/d%C4%9Blen%C3%AD-mal%C3%A1-n%C3%A1sobilka

 

Písemné sčítání

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=653772bb16256

 

Písemné odčítání

Výukové video pro zopakování 

https://www.youtube.com/watch?v=aj0_VIJ9wB0

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=659af444c36af

 

Hadi

https://www.matika.in/cs/category.php?category=had

 

Krokování

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=653548ef6ae18

 

Parkety

https://www.matika.in/cs/category.php?category=pla

 

Český jazyk

 

Větné vzorce

https://wordwall.net/cs/resource/16558991/v%c4%9btn%c3%a9-vzorce/v%c4%9btn%c3%a9-vzorce

https://wordwall.net/cs/resource/32824847/v%C4%9Btn%C3%A9-vzorce-3-t%C5%99%C3%ADda

https://wordwall.net/cs/resource/6687135/v%C4%9Btn%C3%A9-vzorce

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/2510-3-rocnik/274-veta-jednoducha-a-souveti/2977-souveti-vetne-vzorce

 

Vyjmenovaná slova po M

https://www.google.com/search?q=youtube+vyjmenovan%C3%A1+slova+po+m&oq=youtube+vyjmenovan%C3%A1+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDggBEEUYJxg7GIAEGIoFMgYIABBFGDkyDggBEEUYJxg7GIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgYIAxBFGDsyBwgEEAAYgAQyBwgFEAAYgAQyBwgGEAAYgAQyCAgHEAAYFhgeMggICBAAGBYYHjIICAkQABgWGB7SAQg1MTIzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:c7db799d,vid:BELO9aEvQPg,st:0

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5871

https://www.skolasnadhledem.cz/game/33391

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

 

Vyjmenovaná slova po B

https://www.youtube.com/watch?v=w4bp-x0dT1s

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/kod/566031

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

 

Vyjmenovaná slova po L

https://www.youtube.com/watch?v=_qR0UnnNgmQ&t=23s

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5869

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6807

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

 

Vyjmenovaná slova po Z

https://www.skolasnadhledem.cz/game/8543

https://www.skolasnadhledem.cz/game/8544

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z

 

SLOVNÍ DRUHY

PODSTATNÁ JMÉNA 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/trideni/cviceni.html


PŘÍDAVNÁ JMÉNA

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniA1.htm

SLOVESA

https://wordwall.net/cs/resource/57231760/hledej-sloveso

PŘEDLOŽKY

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

SPOJKY

https://wordwall.net/cs/resource/13629466/spojky

 

Slova příbuzná

https://wordwall.net/cs/resource/13676230/slova-p%C5%99%C3%ADbuzn%C3%A1

https://wordwall.net/cs/resource/12402290/p%C5%99%C3%ADbuzn%C3%A1-slova

 

Kořen, předpona, přípona

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-predpona-pripona/stavba-slov-3.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov-1.html

 

Tvrdé a měkké souhlásky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html

 

Psaní U, Ú, Ů

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

 

https://www.google.com/url?q=https://wordwall.net/cs/resource/10617927/%25c4%258desk%25c3%25bd-jazyk/dopl%25c5%2588ov%25c3%25a1n%25c3%25ad-u-%25c3%25ba-%25c5%25af&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0ojDYSg-qS5o_NIx1GO5Tl

 

SKN

 

Živá, neživá příroda

https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99%C3%ADroda/%C5%BEiv%C3%A1-a-ne%C5%BEiv%C3%A1

 

Státní symboly

https://wordwall.net/cs/resource/6638305/st%C3%A1tn%C3%AD-symboly

 

Povolání

https://wordwall.net/cs-cz/community/h%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-povol%C3%A1n%C3%AD

 

Památky PRAHA

https://wordwall.net/cs/resource/34292922/pam%C3%A1tky-praha

 

Kraje ČR - slepá mapa

https://wordwall.net/cs/resource/36767850/zem%c4%9bpis/slep%c3%a1-mapa-kraje-%c4%8dr

https://www.geograf.in/cs/test.php?g_idt=6544c5df32d18

 

Sousední státy

https://wordwall.net/cs/resource/26334680/prvouka/sousedn%c3%ad-st%c3%a1ty-%c4%8dr

 

Světové strany

https://wordwall.net/cs/resource/27363139/sv%C4%9Btov%C3%A9-strany

 

Měsíce, roční období

https://wordwall.net/cs/resource/30462769/prvouka/ro%c4%8dn%c3%ad-obdob%c3%ad

 

https://wordwall.net/cs/resource/13901454/prvouka/ro%c4%8dn%c3%ad-obdob%c3%ad-m%c4%9bs%c3%adce

 

Dopravní značky

https://wordwall.net/cs/resource/30822359/dopravn%C3%AD-zna%C4%8Dky

 

Město, vesnice

https://wordwall.net/cs/resource/24923463/vesnice-m%C4%9Bsto