Týdenní plány

Týden 26.9.2022 - 30.9.2022

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Anna Stárková

Anglický jazyk

Vyučující Petra Wernischová

1.Popíši, co je na obrázku ( Sb. 86,87,90)
2. Přečtu článek a odpovím na otázky (Sb. 88,89)

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Rytmická cvičení a základy hudební teorie (noty, pomlky, klíče, osnova, takty, aj.)

Poznámka

Hudební výchova je ve 3. třídě na téma:
= Zpěv / Rytmická cvičení / Noty / Hudební názvosloví