Upřesněné informace k 18.11.2020 a 23.11.2020

Publikoval Vít Beran
Datum 11.5.2021
Upřesněné informace k 18.11.2020 a 23.11.2020

Vážení rodiče,
jsem rád, že „první školní den“ prožili prvňáci a druháci radostně a pracovně. Zaznamenal jsem jen jednu nejasnost, týkající se předáváním dětí ráno před školou a obědů ve vazbě na školní družinu. Proto si dovolím všem upřesnit možné nejasnosti.

Informace k rannímu prozu ZŠ Kunratice od pondělí 23. listopadu 2020

  • Na poradě vedení školy 19. listopadu 2020 bylo rozhodnuto o tom, že od pondělí 23. listopadu budou děti ráno přicházet mezi 7:35 až 7:55 hodin do školy hlavním vchodem přes zdravotní a hygienický filtr samostatně. Přes své šatny, které jsou organizovány po třídách a kde se převléknou a odchází do své třídy. V prostorách šaten a u tříd bude stanoven dozor, který bude dbát nad tím, aby vše probíhalo plynule a bez hygienického a bezpečnostního ohrožení.
  • Předem přihlášené děti budou do "ranní družiny" přicházet hlavním vchodem přes recepci školy. V "přestávkovém" režimu budou před vyučováním pod dozorem paní vychovatelek ve své třídě. Pokud bude počet dětí malý, budou čekat na vyučování ve vyhrazeném místě pro třídu u recepce školy. Bude príma, když si děti pro tento čas připraví rozečtenou knížku, malování ... nebo jinou klidnou činnost. Děkujeme.

Informace k rannímu prozu ZŠ Kunratice od pondělí 18. listopadu 2020

  • Organizací ranního příchodu do školy jsou pověřené paní třídní učitelky. V týdenních plánech (jsou umístěny na webu u třídy vašich dětí – záložka Týdenní plán) jste se dozvěděli, co děti čeká v následujících dnech. Průběžně doplňuji informace z MŠMT, MZdr., KHS… na webu školy. Na konci týdne vyhodnotíme provoz prvních tří dní a od pondělí mohou nastat změny v organizaci proti tomuto týdnu.
  • Současně děti, které do školy budou přicházet na ranní družinu nebudou v místnosti ranní družiny, ale v „přestávkovém“ režimu budou na vyučování pod dozorem paní vychovatelek ve své třídě. Pokud počet dětí bude malý, budou čekat na vyučování v prostoru krčku u recepce školy. Pochopitelně si nejprve odloží v šatně a v krčku nebudou v blízkosti svých spolužáků z jiných tříd.
  • Z provozních důvodů musíme zajistit, aby na obědy chodily třídy společně. Pro děti, pro které neplánujete odběr školního obědu půjdou po ukončené vyučování domů, respektive po ukončeném vyučování si je můžete vyzvednout. Ti, kteří mají jít na oběd musí jít na oběd se svou třídou, respektive oddělením školní družiny a je možné je ze školy vyzvednout ve 13:30 před odpoledním programem školní družiny.

Prosíme, sdělte třídním učitelkám, zda o ranní a odpolední družinu a o obědy ve školní jídelně budete mít zájem.

Děkujeme za pochopení.
Vít Beran, ředitel školy

Oběd ve školní jídelně - rozpis tříd od 18.11. 2020

I.A 11:45 - 12:05 II.A 12:25 - 12:45
I.B 11:45 - 12:05 II.B 12:25 - 12:45
I.C 12:05 - 12:25 II.C 12:45 - 13:05
I.D 12:05 - 12:25 děti pracovníků IZS 12:45 - 13:05