Týdenní plány

Týden 25.9.2023 - 29.9.2023

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Veronika Kotková

Anglický jazyk

Vyučující Markéta Malechová
Poznámka

Kritéria hodnocení 1. ročník

• aktivní účast v hodinách Aj / alespoň 70% docházky
• oceňování formou „five-star student“ (hvězdičky za aktivity, písničky, jazykové hry …)
• sebehodnocení využívající škály ostatních předmětů


Vážení rodiče, milí žáci,
souběžně s probíranými lekcemi ve škole budete mít možnost procvičovat učivo angličtiny v online prostředí učebnice a pracovního sešitu Look Starter.
Pro účely online procvičování je nejprve nutná online registrace, kterou Vás provedeme v následujících krocích.
Nejprve na webové stránce National Geographic learn.eltngl.com zvolte ikonu Register.
Následují kroky 1.-5.
1.Zadejte kód třídy = course key. Pro 1. A je 2RBMW8B7. Potvrďte černou ikonkou submit.
2. Zadejte přístupový klíč = access code, který získáte opatrným seškrábáním na předsádce pracovního sešitu. Potvrďte ikonkou submit.
3. Zadejte osobní informace: křestní jméno dítěte, jeho příjmení a email rodiče.
4. Vytvořte si svůj účet. Zvolte si přihlašovací jméno = username ve tvaru: jmenoprijmeni (bez mezery, bez diakritiky). Zvolte si heslo = password. Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků, z toho 1 číslici a jedno velké písmeno. To pak potvrďte ikonkou confirm. Zvolené přihlašovací jméno a heslo si pečlivě zapište a zapamatujte.
5. Zaškrtněte políčka Terms of Use a Privacy Policy. Poté klikněte na ikonu Register. Tímto je registrace dokončena.
6. Poté se vraťte na stránku learn.eltngl.com, zvolte sign in, přihlaste se zvolenými přihlašovacími údaji (username, password) a procvičujte podle plánu jednotlivých týdnů na stránkách třídy.
V případě jakýchkoli nejasasností pište na marketa.malechova@zskunratice.cz
Přejeme radostné procvičování