MANUÁL K PROVOZU ŠKOL OD 1. ZÁŘÍ 2020

Publikoval Vít Beran
Datum 19.8.2020
MANUÁL K PROVOZU ŠKOL OD 1. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče, milé kolegyně, drazí kolegové, milí žáci,

příprava školního roku je tento rok podpořena i manuálem MŠMT ČR a doporučeními ČŠI (viz níže). Budu moc rád, když všichni se s dokumenty seznámíme a s jejich doporučeními a nařízeními zahájíme nový školní rok. Moc bych si přál, aby tento rok nebyl narušen uzavřením škol. Tomu můžeme napomoci všichni. Proto klíčovým slovem tohoto školního roku je termín "respekt". Rád bych při této příležitosti citoval Dr. Janu Nováčkovou: "Základním východiskem našeho působení je přesvědčení, že z postoje respektu a úcty se odvíjí vše ostatní – v rodině, ve škole, v mezilidských vztazích vůbec.".

Dobrý školní rok.
Vít Beran, ředitel školy

Aktuální informace

 • ZDE - Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví od 18.9.2020

 • Od 18. září 2020 se ve škole nosí roušky na chodbách, žáci 2. stupně i ve třídách (kromě tělesné výchovy a zpěvu při hudební výchově).

  Dodržujeme zásadu 5 R:

  - Respekt a nikoliv strach
  - Ruce - pečlivé a časté mytí
  - Rozestup - udržovat si fyzický odstup od ostatních
  - Roušky - na chodbách a na druhém stupni i ve třídách
  - Radost - vždy a všude

 • Větráme třídy, velkou přestávku využíváme podle možností k pobytu na hřišti, mnoho vyučovacích hodin a činností oddělení školní družiny jsme venku na čerstvém vzduchu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání, k dispozici ZDE. Podrobnější informace jsou uvedeny níže
 • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, k dispozici ZDE; toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení:
  • může být důležité pro některé provozy zejm. praktického vyučování, upozornit lze zejména na podmínky činnosti holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry apod. (písm. g) a h) mimořádného opatření);
  • dále se týká podmínek provozu stravovacích služeb, a to včetně školního stravování (písm. j) mimořádného opatření);
  • podmínek komerčního provozu sportovišť (pronájem tělocvičen, školních hřišť apod., viz písm. m) mimořádného opatření).
 • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání, k dispozici ZDE; podle tohoto opatření například platí, že vnitřní akce nad 10 osob (mimo výstavy, trhy, veletrhy a jim podobné akce) se mohou konat za předpokladu, že každý účastník akce má určeno místo k sezení (bod 2 mimořádného opatření).

Od pondělí 14.9.2020 na výuku odborných předmětů se nestěhujeme do odborných učeben.

 • Milí žáci, Vážení rodiče, kolegyně a kolegové,
  z důvodu posílení opatření proti šíření nákazy od pondělí 14.9.2020 děti budou po celou dobu vyučování zůstávat v kmenových třídách. Výjimku bude mít v některých ročnících výuka cizích jazyků a ve všech ročnících výuka tělesné výchovy. Tělesná výchova bude probíhat výhradně venku bez možnosti využít šaten u sportovní haly. Všichni žáci musí mít na Tv přezutí. Školní družina, Školní klub i Školní jídelna jsou v provozu.
  Stále platí i to, že v ranní družině, oddělení ŠD „Klubík“, ve Školním klubu a ve Školní jídelně musí mít žáci nasazeny roušky. Podobně platí povinnost roušek ve všech společných prostorách.
  Toto opatření platí do odvolání.

 • Praha, 18. srpna 2020 - Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu. Ve škole od prvního dne používáme ROUŠKY. Děkujeme všem za vzájemný respekt a za předání vyplněného ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ třídním učitelům první školní den nebo nejpozději ve středu 2.9.2020.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru - web MŠMT ČR

9.9.2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 10. 9. najdete ZDE.
7.9.2020 - Nově vydaná metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách najdete ZDE.

Reagujeme na dotazy rodičů

• Jak jsou chráněny děti v klubu, studovně apod před přenosem nákazy?
• Ve škole dodržujeme mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví a KHS Praha, využíváme také doporučujícího manuálu. Ve společných prostorách mají děti roušky. Všichni jsou povinni dodržovat také hygienická opatření - časté mytí rukou a jejich dezinfikování, proto máme po celé škole rozmístěné dezinfekční prostředky, na všech toaletách je jak mýdlo, tak dezinfekce.

• Dochází k promíchávání žáků různých tříd v jídelně, klubu, studovně apod?
• Ano, ve společných prostorách včetně jídelny se potkávají děti z různých tříd, protože škola nemá jinou možnost, jak zajistit např. i školní stravování. Protože jde o společný prostor, mají děti, s výjimkou vlastní konzumace oběda, roušky. V omezeném provozu funguje školní klub. Provoz studovny a knihovny ještě nebyl v tomto roce zahájen.

• Kdy budete informovat rodiče žáků, jejichž spolužák byl pro zakašlání vykázán ze školy pro podezření z nákazy C19, o skutečném stavu? Držíte rodiče v nejistotě.
• Děti ráno, při příchodu do školy prochází měřením teploty. Pokud má některé dítě příznaky respiračního onemocnění, odebere se do izolační místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce, v žádném případě děti ze školy nevykazujeme. Vše následující je v režii ošetřujícího lékaře a KHS Praha. Pokud je dítě nemocné, škola diagnózu obecně nezná, jestliže však jde o tzv. státem sledované onemocnění včetně covid-19, zná diagnózu až následně od KHS. V takové situaci je vše prací ne školy, ale KHS, která začne provádět epidemické šetření. KHS také kontaktuje rodiče potřebných dětí. Pokud Vás zajímají informace o vývoji počtu nemocných v celé Praze 4, jde o informace, které každodenně zveřejňuje na svých webových stránkách KHS Praha.

Doplněné dokumenty ke stažení na webu MŠMT ČR

Praha, 25. srpna 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydalo doplnění manuálu k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Drobné úpravy v manuálu jsou navázány na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví.

Původně zveřejněné dokumnety ke stažení na webu MŠMT ČR: