Informace k otevření škol od pondělí 3.5.2021

Publikoval Vít Beran
Datum 2.5.2021
Informace k otevření škol od pondělí 3.5.2021

Rotačním způsobem bude zahájena výuka na II. stupni základních škol. Postupně budeme přecházet na původní rozvrh. Pondělky 3.5. pro šesťáky a osmáka a 10.5.2021 pro sedmáky a deváťáky budou na II. stupni věnovány po dlouhém čase, kdy se děti žáci s učiteli neviděli, Dni třídy.

Úvodem - Rotační výuka a obědy - Organizace v ZŠ Kunratice - K testování žáků na prvním stupni - Školní družina - Skupinové a individuální konzultace - Stravování - Další upřesnění - Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia - Jsme stále „určenou školou“? - Testování pod lupou - Synchronní x asynchronní výuka a domácí úkoly - Materiály MŠMT ČR a MZ ČR - ...

Milí žáci, Vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

zatím máme informace pouze z medií, ale od pondělí i v kraji Praha se školy otevřou po žáky na II. stupni rotačním způsobem. Obecně bude platit vše, co bylo určeno pro rotační výuku žáků na I. stupni od 12. dubna 2021. (ZŠ Kunratice | Informace k otevření škol od pondělí 12.4.2021 (zskunratice.cz)).

V pondělí 3.5. do školy nastoupí žáci 6. a 8. ročníku. V příštím týdnu budeme držet stávající rozvrh hodin výuky na dálku, a to včetně ranních dýchánků, tedy školní den pro všechny žáky začíná v 8:00 hodin. Žáci 7. a 9. ročníku mají výuku na dálku s tím, že deváťáky čekají přijímací řízení na střední školy v pondělí a v úterý a žáky sedmých a pátých tříd ve středu a čtvrtek.

V průběhu pátku 30.4.2021 a víkendu upřesníme podrobnosti k prezenční a distanční výuce.
Vít Beran, ředitel školy

V Kunraticích 29.4.2021 - 17:00 hodin

ROTAČNÍ VÝUKA a OBĚDY - týden od 3. do 7. května 2021 budou ve škole:

 • I.B, I.D
 • III.A, III.B, III.C
 • IV.A, IV.B, IV.C
 • VI.A, VI.B, VI.C
 • VIII.A, VIII.B, VIII.C

.................................................................................................

ROTAČNÍ VÝUKA a OBĚDY - týden od 10. do 14. května 2021 budou ve škole:

 • I.A, I.C
 • II.A, II.B, II.C
 • V.A, V.B, V.C
 • VII.A, VII.B, VII.C
 • IX.A, IX.B, IX.C

.................................................................................................

Organizace v ZŠ Kunratice návratu dětí do školy od 12. dubna 2021 a následně od 3. a 10. května 2021

 • Upřesnění: Informace k otevření škol od pondělí 10.5.2021
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021 - MŠMT ČR - ZDE
 • Jak dětem usnadnit nástup do školy? Klikni ZDE
 • Do odvolání na I. stupni od 12.4.2021 a II. stupně od 3.5.2021 probíhá rotační výuka (týden ve škole a týden na dálku, OnLine), tedy týden ve škole a týden bude probíhat výuka na dálku.
 • V týdnu výuky na dálku pokračuje synchronní (OnLine - učitel i děti se vidí a slyší) a asynchronní (učitel zadává obsah výuky a žák pracuje samostatně doma) výuka na dálku.
 • Prezenční výuka (ve škole) i výuka na dálku (OnLine - synchronně nebo asynchronně) probíhá podle týdenních plánů, které jsou umístěné na stránkách tříd. Třídní učitelé na prvním stupni v týdenních plánech ke stažení, zveřejní rozvrh hodin s vyznačením začátku a konce vyučování v jednotlivých dnech.
 • OCHRANA NOSU A ÚST pro všechny:
  a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).
  b) Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd. (rouška s atestem).

K testování žáků:

 • Testování je dobrovolné.
 • Dítě, od kterého nebudeme mít negativní výsledek nařízeného testování, nesmíme zařadit do prezenčního vyučování. Výjimkou jsou žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od 1.RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutné doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
 • Dítě, které rodiče omluví z prezenční výuky (výuka ve škole) je z výuky omluveno a bude se učit samostatně doma v asynchronním/distančním nastavení (na dálku). Po dohodě může třídní učitel nabídnout v odpoledních hodinách konzultace. V době prezenční výuky ostatních žáků ze třídy nenabídneme výuku synchronní ani streamovanou (živě přenášenou) výuku, tedy v podobě, jak probíhá v době uzavření školy při výuce na dálku.
 • Testování bude organizováno pro žáky na I. stupni a zaměstnance školy v pondělí a pro žáky na II. stupni v pondělí a ve čtvrtek. V tyto dny přichází do školy žáci:
  • prvního ročníku v 8:00 (sraz do 7:50 na parkovišti před školou na vyznačených místech);
  • žáci tříd II. stupně od 8:00 (sraz před školou 7:50) s vyjímkou 3.5. a 10.5.2021, kdy začínají jako žáci 4. respektive 5. ročníku;
  • žáci 4. a 5. tříd od 8:30 (sraz před školou 8:20).
 • Rodiče, kteří nutně potřebují v tyto dny přivést děti do školy dříve (7:00 až 7:30) předají děti na recepci školy. Děti v "krčku školy" budou rozděleny podle tříd a budou pod dozorem určené služby. To samé se bude týkat i u dětí, které by čekaly na sraz v 8:20 hodin.
 • Testování prvňáčků, druháčků a třeťáků budou v prvních dvou týdnech provádět zdravotníci ve sportovní hale bez přítomnosti rodičů. Vyhodnotili jsme si, že odběr je pro malé děti náročný a vzhledem k chladnému počasí a zákazu vstupu třetích osob do školy, počtu dětí ve třídě (v průměru cca 29 až 30 dětí na třídu) je nereálná přítomnost všech rodičů při testování dětí uvnitř školy, a to jak fakticky, tak fyzicky. Jako alternativu a pokud bude lepší počasí, máme připraveny stany. Zdravotníci, z našeho kunratického zdravotního střediska, v naší škole již nyní provádí odběry od dětí zaměstnanců určených profesí a zaměstnanců školy. Současně na běžecké dráze na školním hřišti bude postaven stan, ve kterém rodiče, kteří chtějí sami dětem odebrat testovací vzorek toto mohou udělat. Stan bude vybaven vším potřebným. Očekáváme, že se bude jednat o jednotlivce. Děkujeme za pochopení.
 • Děti od pondělí 12. dubna budou testovány  antigenními testy, které jsou centrálně dodány do školy, nebo zajištěny zdravotním střediskem v Kunraticích.
 • Žáci od čtvrtých tříd po odvedení do třídy si provedou pod dozorem učitelů samoodběr. 
 • Děti nemusí absolvovat odběr ve škole. Rodiče s nimi mohou zajít na odběrové místo a pokud ve škole předají doklad o negativním vyšetření, které není straší 48 hodin mohou být děti přítomny ve škole. K odběru můžete využít i nově otevřené testovací místo v Kunraticích disponující antigenními testy SARS-CoV-2, které bylo otevřeno 31.3.2021 (Testování antigenními testy SARS-CoV-2, nově na počkání! | Oficiální web městské části Praha - Kunratice (praha-kunratice.cz)). Odběrové místo je otevřeno denně od 8:00 do 16:00 hodin. Testy jsou bezplatné, plně hrazené z veřejného pojištění, pro všechny pojištěnce zdravotních pojišťoven v ČR. 
 • Děti, které se v pondělí nebo čtvrtek nezúčastní odběru, mohou být ve škole pouze po testování s negativním výsledkem. V souladu se zaslanými instrukcemi MŠMT ČR a MZ ČR vyžadujeme potvrzení o negativitě na covid – 19, případně na recepci školy budou připraveny samotestovací sady.
 • Děti, kterým bude zjištěn pozitivní nález testování, budou převedené do "izolační místnosti" - multifunkční učebna - přízemí žlutého pavilonu s vchodem ze školního hřiště a budeme neprodleně kontaktovat rodiče.
 • PRÁVNÍ OPORA K TESTOVÁNÍ A REŽIMOVÝM OPATŘENÍM VE ŠKOLÁCH - zdroj MŠMT. Praha, 9. dubna 2021 – V reakci na dezinformace týkající se povinného testování žáků a nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve školách zveřejňuje MŠMT právní stanovisko k testování a režimovým opatřením ve školách.
 • FAQ K PRVNÍ FÁZI NÁVRATU DO ŠKOL - stránky MŠMT
 • VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH - stránky MŠMT

Školní družina je v plném provozu:

 • Ranní družina s výjimkou pondělí a čtvrtka začíná v 7:00 hodin. Konec družiny je v obvyklý čas. Vyzvedávání dětí probíhá v časech 13:30 až 14:00 a od 15:30 hodin přes čipový systém Bellhop.
 • V úterý, středu a pátek, děti, tak jak jsou zvyklé, přichází před vyučováním do školy přes hlavní recepci do šatny a odtud přejdou samostatně do tříd.
 • Vyzvedávání přes čipový systém Bellhop - časy vyzvedávání od 13:30 do 14:00 hodin a dále od 15:30 hodin.
 • Oddělení pro čtvťáky "Klubík" a Školní klub Studijní centrum školy - knihovna jsou prozatím uuzavřeny. Děti z různých tříd se nemohou společně setkávat v jednom prostoru.

Skupinové a individuální konzultace:

 • Žáci přicházející na jednorázové individuální nebo skupinové konzultace nemusí být testovány. Jejich schůzka je organizována tak, aby se minimalizoval její případný negativní dopad.
 • Žáci přicházející na pravidelné skupinové nebo individuální konzultace se účastní pravidelného testování a žáci společně s rodiči a třídním učitelem podepisují Dohodu mezi žákem, zákonným zástupcem a školou. (Vietnamská verze)
 • Skupinové konzultace deváťáků v týdnu od 3.5.2021 končí. Držíme palce, úspěšně udělejte zkoušky na střední školy.

Stravování...

 • ... bude probíhat ve školní jídelně po ročnících dle rozpisu. V jídelně mají jednotlivé třídy v rámci ročníku vyhrazeno své místo.
 • Všem dětem, které čeká rotační výuka podle týdenního rozpisu, byly obědy přihlášeny. Prosíme rodiče a děti, aby odhlásili ty obědy, které nevyužijí.
 • Pedagogičtí pracovníci, kteří začnou vyučovat prezenčně, si obědy sami přihlásí na portálu www.strava.cz.
 • Dotazy ke stravování směřujte na paní vedoucí školní jídelny: marie.polivkova@zskunratice.cz, mobil: 724 369 890).

Další upřesnění:

 • V průběhu dne se děti ve škole, ani školní jídelně nebudou promíchávat s jinou třídou. Vyjímkou je výuka cizích jazyků v osmém a devátém ročníku.
 • Trvá zákaz vstupu třetích osob do školy. Na jednání přichází návštěvy po předchozím objednání přes recepci školy.
 • Všichni zaměstnanci školy, kteří pracují ze školy musí být testování podobně jako žáci školy. Jejich testování je možné v době přítomnosti zdravotníků a dále v pondělí a čtvrtek od 12:00 do 12:30 hodin. Výjimku mají zaměstnanci, kteří pracují na home office. 
 • MŠMT ČR vydalo 13.4.2021 zveřejnilo informaci o distribuci chirurgických roušek pro potřeby žáků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Chirurgické roušky slouží jako pohotovostní zásoba pro školy pro případy, kdy žáci z nebudou příslušnou rouškou vybaveni (znehodnocení roušky během výuky, zapomenutí apod.)

Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia:

Jsme stále „určenou školou“?

Jedná se o žáky jejich rodiče jsou:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými a nepedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

   ------------------------------------

Všechny důležité informace z MŠMT ČR a MZ ČR v připojených dokumentech na webu školy. Další informace k provozu škol v roce 2021 na souhrnné stránce ZŠ Kunratice | Informace k provozu škol v roce 2021 (zskunratice.cz)

Testování pod lupou

Synchronní x asynchronní výuka a domácí úkoly

V týdenních plánech každý z vyučujících upřesní, které vyučovací hodiny při výuce na dálku budou plánovány v nastavení asynchronní výuky.

Pro upřesnění:
a) synchronní výuka je výuka, kdy učitel i žáci jsou připojeni on-line;
b) asynchronní výuka je výuka, kdy žáci dostávají distančně zadávanou práci a pracují samostatně nebo ve skupinách – učitel odpovídá za zadání nového učiva, vede výuku a vyhodnocuje, zda se děti něco naučily;
c) distančně zadané úkoly – úkoly k procvičení znalostí a dovedností, které žáci získávají při synchronní nebo asynchronní výuce a které by neměly být zadávány v takovém rozsahu a množství, že žáka zahltí a případně demotivují.

Datovou schránkou bylo zasláno a potřebné informace najdete na webu MŠMT ČR a MZ ČR:

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021 - ZDE
 • Nejčastější témata týkající se koronaviru a školství - ZDE
 • Všechna mimořádná opatření budou zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví - ZDE

Datovou schránkou v noci dne 7.4.2021 z MŠMT byly zaslány...

... materiály MŠMT ČR:

... materiály, které jsou i pro MŠMT ČR závazné a vydalo je MZ ČR: