Informace o projektu Rozvoj demokratické kultury

Datum 6.10.2020
Informace o projektu Rozvoj demokratické kultury

Realizujeme projekt OPPPR z výzvy 51 zaměřený na rozvoj demokratické kultury u nás ve škole. 

Základní informace o projektu

Název projektu Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice
Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001452
Datum zahájení realizace 1.4.2020
Očekávané datum ukončení realizace 30.6.2022

Realizované aktivity

  • KA01: Nastavení systému rozvoje demokratické kultury (1.4.2020 - 31.8.2020)
  • KA02: Posílení spolupráce v rámci pedagogického sboru (1.9.2020 - 30.6.2022)
  • KA03: Návštěvy demokraticky fungujících škol (1.9.2020 - 30.6.2022)
  • KA04: Rozvoj žákovského parlamentu (1.4.2020 - 30.6.2022)
  • KA05: Rozvoj mediální výchovy (1.4.2020 - 30.6.2022)
  • KA06: Evaluace zavádění principů demokratické školy (1.9.2020 - 30.6.2022)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.