Seminář z Čj

Publikoval Michal Střítezský, Vít Beran
Datum 26.9.2020

Charakteristika předmětu a osnovy jsou umístěny v dokumnetu na stránce: Předměty - Školní vzdělávací program.

Informace pro deváťáky

Vážení rodiče a zvídaví žáci!
Všechny informace (teorie, zápisy, cvičení, otázky k zopakování učiva, prezentace), pokyny, zadání úkolů, pracovní listy a texty najdete na MOODLE, na který se dostanete klinknutím na odkaz a zadáním hesla pro hosta (pod odkazem).
Informace o úkolech + pracovní listy a otázky k zopakování učiva se zobrazí také na rozvrhu ve Škole Online u příslušných hodin v poznámkách k učivu P a v přiložených výukových zdrojích V prokliku na MOODLE: http://moodle2.zskunratice.cz/course/view.php?id=89 - heslo: jazykovérozbory2009.