Bariéra před vnějším světem - KOŽNÍ SOUSTAVA

Publikoval Vít Beran, Jakub Holec
Datum 2.5.2021
Bariéra před vnějším světem - KOŽNÍ SOUSTAVA

Kůže pokrývá zevní tělní povrch. Tvoří bariéru organismu před okolním prostředím a udržuje jeho integritu. Vnitřní stavba dovoluje kůži se rychle adaptovat na změny tvaru a pohybu těla. K hlavním funkcím se řadí ochrana, termoregulace, smyslové čití a účast na látkové výměně. Kůže je spolu s přídatnými orgány součástí bariérového systému kožního.

Kožní soustava - opora

Podpora v učebnici strana 86 až 87. Pracovní sešit strana 48 a ve Škole s nahledem procvičuj - Kůže: 482 048. Vylučovací soustava a kůže - TEST. Obrázky v učebnici a pracovním sešitě jsou i ve 3D. Stáhni si aplikaci (OS android) do telefonu či tabletu - návod na deskách učebnice. 

Biologie člověka - Biomach, výpisky z biologie

Konference o kůži - Anatomie a fyziologie kožní soustavy

Navigaci hodinou najdete v PADLETU: Kůže jako bariéra před vnějším světem (padlet.com)

Jak budeme postupovat?
PŘÍPRAVA KONFERENCE

V tomto projektu budeme z využitím dostupných zdrojů zpracovávat postery na různá témata týkající se naší kůže. Na skupinové zpracování posterů budeme mít čas na úterní hodině 11. 5. v rámci asynchronní výuky.

V pondělí 17. 5. nás čeká odborná konference, na které jednotlivé týmy formou posterů seznámí ostatní účastníky konference s jejich tématem.

CÍLE KONFERENCE:
oborové kompetence
 • seznámíme se s lidskou kůží z hlediska její funkce, struktury, péče o kůži a možných následků při poranění či kožních poruchách
čtenářské kompetence
 • vyhledáváme důležité informace v textech a shrnujeme je pro účel přípravy posteru
 • z nalezených informací vyvozujeme odpovídající souvislosti a závěry
digitální kompetence
 • potřebné informace získáváme z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání
 • využíváme digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové práci
 • citujeme zdroje ve své práci, je si vědom svých autorských práv  
Navigaci hodinou najdete v PADLETU: Kůže jako bariéra před vnějším světem (padlet.com)

PRACUJEME KOOPERATIVNÍM ZPŮSOBEM VE SKUPINÁCH ... a co budou dělat jednotlivé skupiny?

Týmy složené z odborníků na jednotlivá kožní témata se připravují na konferenci. Pro konferenci sestavují poster ve formátu A3. Důležitá je struktura a grafika posteru, jeho celková informační přehlednost a ucelenost a rovněž i kvalita prezentace na konferenci.

V týmu odborníků si rozdělíme role – kromě zapisovatele posteru bude skupina potřebovat mít někoho, kdo bude vyhledávat ověřené informace k tématu a někoho, kdo na konferenci s posterem vystoupí. Tedy se jedná minimálně o tři role.

Struktura posteru

 • Nadpis - název příspěvku, jména autorského týmu;
 • Úvod - krátký, výstižný, zahrnuje základní informace k představení tématu;
 • Hlavní obsah - přehledně členěné informace k tématu doplněné o fotografie, schémata či animace;
 • Shrnutí - nejpodstatnější informace k tématu v několika větách;
 • Literatura - použité prameny, ve formě název zdroje a odkaz na web, či název konkrétního tištěného materiálu.

Konference o kůži - Hodnocení účastníky

Hodnocení každého posteru provádíme ve FORMS a to z hlediska:
 1. grafického zpracování
 2. ucelenosti a srozumitelnosti informací
 3. kvality prezentace

Konference o kůži - Ohlédnutí za konferencí

Na jeden ,,lepík" na Nearpod po zadání kódu 4DP2H napiš:
 1. jednu věc, kterou ses z prezentovaných posterů nově naučil/a;
 2. jednu věc, která vystihuje způsob tvého zapojení do konference.
Obojí musíš popsat do max 250 znaků jako na Twitteru.