Informace k uzavření škol v ČR a k domácí práci dětí

Publikoval Vít Beran
Datum 10.3.2020
Informace k uzavření škol v ČR a k domácí práci dětí

Praha, 10. března 2020 - Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020 zrušit z důvodu epidemiologické situace v ČR výuku na základních, středních i vysokých školách do odvolání. Více informací v odkazech na důležité weby a pod textem v souborech ke stažení.

Informace vedení školy - Informace z MŠMT ČR - Odkazy na důležité weby

Informace vedení školy

Vážení rodiče,
milí žáci,
Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020 zrušit z důvodu epidemiologické situace v ČR výuku na základních, středních i vysokých školách do odvolání. Stejně tak se ruší všechny pobytové akce, lyžařské kurzy a školy v přírodě.
Ve škole bude po dobu uzavření probíhat sanitace všech prostor, pedagogové budou pro své žáky připravovat zadání pro práci doma. Veškeré učivo k procvičování naleznete na webu (www.zskunratice.cz) stránkách tříd (I. stupeň v týdenních plánech) a předmětů nebo si je domluvíte přes mailové adresy vyučujících. Prosíme rodiče o spolupráci při předání úkolů.

Prosíme, sledujte další informace, které budou průběžně zveřejňovány médii a na webu školy.

Děkuji za pochopení
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

Informace z MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Státní zdravotní ústav
zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106. V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

Odkazy na důležité weby