Metodické výstupy ŠPP

Publikoval Kateřina Fořtová, Radek Ivanov
Datum 27.3.2020
  • Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy (2018, v rámci projektu „škola pro všechny“, za podpory Univerzity J.E. Purkyně)
  • Metodika pro pedagogy „Integrace žáků s odlišným mateřským jazykem“ (2017, Autoři: Wernischová, Gerhardt, Fořtová, metodika vznikla v rámci projektu OPPA)
  • Metodika pro pedagogy „Jak pracovat s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami“ (2013, autor: Fořtová, metodika vznikla v rámci projektu OPPA)
  • Třístupňový model péče (katalog podpůrných opatření v rámci 1. stupně podpory) (2014, Autoři: Fořtová, Novotná - externí konzultant projektu OPPA a PPP Modřany)
  • Příručka pro školy: „Když se stane neštěstí“ (Příručka vznikala od dubna 2010 do října 2011 v rámci PIT ČR a pracovní skupiny pro vytváření standardů psychosociální krizové pomoci při GŘ HZS ČR)