Hrajeme si ve škole "Hrajeme si s výtvarkou"

Podrobně: ZŠ Kunratice | Zápis do prvních tříd - Запис до перших класів (zskunratice.cz)

a hlavně ZŠ Kunratice | Připravujeme se na školu s budoucími prvňáčky (zskunratice.cz)

Formou her, písniček a říkadel se zaměříme na:

* Rozvoj matematických představ
* Cvičení s gymnastickými míči
* Jazyková a sluchová příprava
* Příprava na psaní
* Rozvoj fantazie a představivosti

  • 21. únor 2024–středa 15:00 - 16:00 HRAJEME SI S VÝTVARKOU
  • 13. březen 2024–středa 15:00 - 16:00 ČTEME SI S NEČTENÁŘI
  • 3. duben 2024–středa 15:00 - 16:00 HRAJEME SI S MATEMATIKOU
  • 17. duben 2024–středa 15:00 - 16:00 - HRAJEME SI S ANGLIČTINOU
  • 15. květen 2024–středa 15:00 - 16:00 RADUJEME SE Z POHYBU - s sebou sportovní oblečení a přezutí do tělocvičny 
  • 5. červen 2024–středa - mimořádně až od 17:00 PROGRAM PRO DĚTI (PŘEKVAPENÍ) + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

V průběhu schůzky budou mít děti svůj program a na jeho závěr se Vám s ním představí. Začátek tohoto posledního setkání je společný se schůzkou rodičů.