Výsledek zápisu – seznamy přijatých prvňáčků

Publikoval Vít Beran
Datum 26.11.2022
Výsledek zápisu – seznamy přijatých prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveřejňujeme seznam přijatých dětí ke dni ....2023. Z důvodu vysokého počtu zápisových dětí jsou přijaty pouze ty, které v termínu správního řízení splnily zákonná kritéria. Dále připojujeme seznam dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky a dětí nepřijatých. V září budeme otvírat tři první třídy po 30-ti žácích.

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, bude Vám vydáno na první třídní schůzce ve středu dne 7. června 2023 od 17:00 hodin.
První třídní schůzku chceme organizovat naživo v multifunkční učebně ZŠ Kunratice. Organizaci upřesníme v zaslané pozvánce. 
Rozhodnutí o nepřijetí a odkladu školní docházky ke vzdělávání na základní škole bude zasláno v písemné podobě. 
Tímto považujeme správní řízení za ukončené, a to v zákonem stanovené době.

Informace k proběhlému zápisu do prvních tříd naleznete ZDE.

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2023/2024 k ....2023

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 ..... 2 ..... 3 .....
...          

Žáci s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2023/2024 k ...2023 - pro školní rok 2024/2025 musí se znovu zaregistrovat a projít zápisem

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1 ..... 2 ..... 3 .....
...          

Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2024 po registraci v lednu 2024. 

Nepřijatí žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu z důvodu vysokého počtu přijatých spádových žáků nebo s jiným důvodem nepřijetí: 

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 ..... 2 ..... 3 ….. 4 …..

Nepřijatí žáci z důvodu vysokého počtu přijatých žáků s trvalým pobytem ve spádovém obvodu:

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....

Žáci, u který je přerušeno správní řízení do doby vyřízení odkladu školní docházky nebo mají neuzavřený zápis: 

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 ..... 2 ..... 3 ….. 4 …..

ZDE JSOU VIDEA z toho jak probíhal zápis do prvních tříd v dubnu 2018 - PRVNÍ DEN - DRUHÝ DEN