Týdenní plány

Týden 20.3.2023 - 24.3.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Veronika Valínová

Na druhé hodině mluvnice si napíšeme test na psaní velkých písmen

Literatura: renesanční Itálie - Dante Alighieri (viz pracovní list)
Společné hodiny (paní učitelka Valínová, pan učitel Brettl): dílny psaní - Můj cestopis

Poznámka

Pracovní list z tématu Dante Alighieri je hodnocen.

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

malé opakování po prázdninách
začneme nové téma - jídlo, v restauraci viz příloha

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Poměr
Procenta - opakování
Týdenní DÚ č. 18 - termín odevzdání: 21.3.

Poznámka

Týdenní DÚ č. 19 - termín odevzdání: 28.3.

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Rizika kyberprostoru - S kým si píšeš?
Společně zhlédneme krátké video a vyzkoušíme si, jestli dokážeme odhalit falešný profil na sociálních sítích.

Poznámka

Pokud chybíš: pracuj dle zadání v Teams.

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Regiony Afriky
- Jižní Afrika
- opakování regiony Afriky

Přírodopis

Vyučující Jan Mazůrek, Jakub Holec

Úvod do rostlin

Poznámka

bude doplněno v úterý

Fyzika

Vyučující Jakub Zvěřina, Petr Holub

Velké opakování síly a tlaku

Poznámka

Tlak - výpočty, použití
Síla - zakreslení síly pomocí vektorů, skládání vektorů, newtonovy zákony
Převody jednotek - m, s, S, F, p

Hudební výchova

Vyučující Dalibor Havlíček

Wolfgang Amadeus Mozart

Poznámka

S Mozartem a jeho hudbou strávíme dva týdny. V prvním se budeme zabývat zajímavostmi o jeho životě, v druhém si poslechneme a popíšeme jeho nejslavnější hudební díla.

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Kin-ball

Svět práce - pěstitelství

Vyučující Vít Beran, Radka Turková, Lucie Hamerská

Jarní práce na zahradě, předpěstování sadby, příprava záhonů

Poznámka

Nezapomeňte začínáme chodit na pěstitelky i ven. Je potřeba myslet na oblečení a přezutí. Vezměte si s sebou pracovní rukavice.