Týdenní plány

Týden 28.11.2022 - 2.12.2022

Třídnická hodina

Vyučující Tomáš Titěra

AKTIVNÍ OBČANSTVÍ - rozdělování na projekty je hotové. Na webu projektu zjistíš, na kterém jsi projektu. Také tam nalezneš všechny informace, které se tvého projektu týkají.

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Předmět, vedlejší věta předmětná
Koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem - pravopisný test - pondělí 28. 11.
Přívlastek + VV přívlastková - test - čtvrtek 1. 12.

Anglický jazyk

Vyučující Veronika Gajdošíková

Present Simple, Reading (pp. 32-33)

Německý jazyk

Vyučující Šárka Trojanová

Celý listopad zasvětíme tématu bydlení - WOHNEN.
Cílem je porozumět základním frázím ohledně bydlení a popsat vlastní bydlení.
Stěžejní jsou předložky se 3. pádem spojené s otázkou "Wo?": an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen, dále slovní zásoba nábytku (viz školní sešit, pracovní sešit + komentovaná prohlídka bytu https://www.youtube.com/watch?v=eprfwz67Kvo).

Vyučující Iveta Číhalová

wie ich wohne - vyprávění viz příloha

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Pythagorova věta + odhady druhých odmocnin

Test na Pythagorovu větu: výpočet přepony, výpočet odvěsny, ověření, zda je trojúhelník pravoúhlý
8.A ve středu, 8.B a 8.C v pátek

Poznámka

geometrie:
8.A pondělí, 8.B středa, 8.C čtvrtek

týdenní úkol na umíme matiku: Pythagorova věta

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

- Absolutismus, baroko v Evropě na příkladu Francie za vlády Ludvíka XIV., Anglické revoluce a Ruska za vlády Petra I. Velikého.
- Osvícenská vláda Marie Terezie a Josefa II.

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

Sjednocená Evropa, instituce, vládní orgány, členění Evropy
- orientace v politické mapě Evropy
15.12. dokončení

Přírodopis

Vyučující Vít Beran, Petr Holub

Vývoj a rozšíření savců

Poznámka

Zahajujeme velký celek SAVCI dlouhodobým projektem. Nejprve se ponoříme do problematiky vývoje a rozšíření savců a budeme zkoumat různé biomy světa. Upřesnění na webu na stránce: Vývoj a rozšíření savců.

Fyzika

Vyučující Hana HollanováDobrovolný domácí úkol - vyrobit si vlastní cameru obskuru. Návod v odkazu. Přinést další týden na 1. hodinu fyziky popsat krátce výrobu a co přes něj vidím. Odměna 1 s váhou 1 celá.

Vyučující Hana Hollanová

Stavba oka - jak funguje oko? Jaké brýle potřebujeme na krtákozrakost a jaké na dalekozrakost?
Závěrečný kahoot na optiku.

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Psaní rovnic, látkové množství

Poznámka

- test vazby a počty částic (např. 3 atomy síry, 2 molekuly vody...)
- procvičování psaní rovnic
- látkové množství (učebnice str. 32)

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Předmět HV je v 8. ročníku na téma: Moderní hudba = od JAZZU až po ELEKTRONICKOU HUDBU.

Poznámka

- Žáci budou také navštěvovat nejrůznější KONCERTY s následnou reflexí shlédnutého díla.
- O návštěvě jednotlivých koncertů budou žáci informováni zpravidla nejméně 14 dní předem.
- Za každou účast na koncertech, žákům odpadá 1 až 3 vyučovací HODINY ve škole, jako ČASOVÁ KOMPENZACE !!!

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Volejbal, netradiční sporty