Poděkování

Publikoval Karin Vašátová
Datum 30.6.2017
Poděkování

Všem svým žáčkům i rodičům bych chtěla poděkovat za celoroční podporu, shovívavost a přátelství. Děkuji všem za vzkazy, dopisy, květiny a dárky. Velice si toho cením. Užijte si krásné a dlouhé prázdniny a na shledanou v září.

Karin Vašátová