Týdenní plány

Týden 29.5.2023 - 2.6.2023

Třídnická hodina

Vyučující Tomáš Titěra

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Mluvnické kategorie sloves

Anglický jazyk

Vyučující Veronika Gajdošíková

Past Tense - recap, extension

Německý jazyk

Vyučující Blanka Liborová

Procvičování probrané látky prostřednictvím her

Vyučující Iveta Číhalová

rozhovory wie komme ich ... jak se dostanu....
práce v pracovních sešitech 39/1,2 40/6,7 43/2 46/7,9 47/11 48/13 51/18

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Slovní úlohy - PS76,77
Konstrukční úlohy, Množina společných bodů

Poznámka

Domácí úkol - konstrukční úlohy v příloze

Test - 8.A ve středu na rovnice se zlomky

Geometrie:
8.A pondělí
8.B středa
8.C - nemá, bude Sportovní den

Fyzika

Vyučující Hana Hollanová

Výkon elektrického proudu a s tím spojený příkon a účinnost.
Jak fungují elektrické spotřebiče?

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

- procvičování hydroxidů
- výběr portfolií

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

1. téma roku: Od klasické hudby až po hudbu 21. století
2. téma roku: ZPĚV a pěvecká výchova / Hudební soutěže
3. téma roku: Návštěva koncertů a hudebních představení

POZOR - Do pátku 21. DUBNA 2023 musí každý žák, který jde na FANTOMA, donést 200 Kč na vstupenku, a peníze předat do rukou pana PLASCHE !!

Poznámka

- Žáci mají možnost společně navštívit: ( min. 1 x KONCERT ) a ( min. 1 x hudební představení = OPERA / MUZIKÁL ).
- O návštěvě jednotlivých hudebních představení či koncertů budou žáci informováni zpravidla nejméně 14 dní předem.
- Za každou společnou účast na představeních a koncertech, žákům následně odpadne 1 - 4 vyučovací hodiny HV, jako tzv. ČASOVÁ KOMPENZACE :))

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Hodiny tělesné výchovy probíhají za příznivého počasí venku - vhodné oblečení a obuv na ven.
Čtvrtek - sportovní den.