Týdenní plány

Týden 5.12.2022 - 9.12.2022

Třídnická hodina

Vyučující Tomáš Titěra

AKTIVNÍ OBČANSTVÍ - rozdělování na projekty je hotové. Na webu projektu zjistíš, na kterém jsi projektu. Také tam nalezneš všechny informace, které se tvého projektu týkají.

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Předmět, vedlejší věta předmětná

Anglický jazyk

Vyučující Veronika Gajdošíková

Present Simple, Possessives

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

hry, soutěže, písničky

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Vědecký zápis pomocí mocnin o základu 10
Slovní úlohy na mocniny

Opakování na velký opakovací test

Poznámka

Velký opakovací test z mocnin, odmocnin a Pythagorovy věty bude 13.12.

Příklady k opakování jsou v pracovním sešitě v kapitole Mocniny a odmocniny. Uprostřed pracovního listu je souhrn učiva. To je vhodný zdroj pro tvorbu portfolia na test.

Týdenní domácí úkol je test v pracovním sešitě Algebry na straně: 41. Správné výsledky jsou přiloženy. Úkol je vypočítat, u všeho , kde je výpočet mít postup zapsaný. Opravit si se správným řešením.

Dobrovolný domácí úkol za 1 s váhou 0,5 je narýsovat odmocninovou spirálu (vzor je přiložen) alespoň do druhé odmocniny 10. A měřením zjistit, jak kolik centimetrů s přesností na 1 desetinné místo mají jednotlivé odmocniny.

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Ondřej Nejedlý

Prezentace na FinGram dle přiloženého rozpisu na padletu

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

- Absolutismus a baroko na příkladu Francie za vlády Ludvíka XIV. a Ruska za vlády Petra I. Velikého.
- Osvícenská vláda Marie Terezie a Josefa II.
- Americká válka za nezávislost
- Velká francouzská revoluce

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

Sjednocená Evropa, instituce, vládní orgány, členění Evropy
- orientace v politické mapě Evropy

Přírodopis

Vyučující Vít Beran, Petr Holub

Uzavřeme prezentace BIOMŮ a naše prezentace doplníme pozorováním v ZOO. Objevíme nám lidem nejbližší skupinu savců a tím se pomalu dostáváme k nám lidem.

Poznámka

8. prosince jdeme do ZOO. SRAZ 7:20 PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY
S sebou:
- peníze na vstupné - 200,- Kč
- psací a kreslící potřeby (penál, podložka)
- teplé oblečení (budeme celou dobu venku)
- svačina (budeme pryč od rána až do oběda)
- průkaz do MHD
Návrat do školy podle dopravy mezi 13:30 a 14:00 hodinou.
Vracíme se na oběd.

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Molární hmotnost, stabilizátory, katalyzátory, inhibitory

Poznámka

- úvod do molární hmotnosti
- výpočty molární hmotnosti
- porovnání
- stabilizátory, katalyzátory, inhibitory, enzymy
- učebnice str.34 - 35
- kontrola portfolií
- porovnání molárních hmotností látek

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Předmět HV je v 8. ročníku na téma: Moderní hudba = od JAZZU až po ELEKTRONICKOU HUDBU.

Poznámka

- Žáci budou také navštěvovat nejrůznější KONCERTY s následnou reflexí shlédnutého díla.
- O návštěvě jednotlivých koncertů budou žáci informováni zpravidla nejméně 14 dní předem.
- Za každou účast na koncertech, žákům odpadá 1 až 3 vyučovací HODINY ve škole, jako ČASOVÁ KOMPENZACE !!!

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Hrazda
Volejbal