Týdenní plány

Týden 27.11.2023 - 1.12.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

LITERATURA
Příprava na psaní vlastního textu k projektu Čteme si navzájem

Vyučující Iveta Jeřábková

LITERATURA
Projekt Čteme si navzájem - evokace, tvorba vlastního textu

Německý jazyk

Vyučující Petra Horáková

Mein Zimmer - krátké vyprávění, dokončení lokálních předložek

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Číselné výrazy a výrazy s proměnnou
Mocniny s přirozeným mocnitelem, zápis čísla v desítkové soustavě, počítání s mocninami - procvičování
Desetiminutovka - Počítání s mocninami - pátek 1.12.
Pololetní práce - čtvrtek 7.12. (Počítání s racionálními čísly, poměr, procenta, přímá, nepřímá úměrnost, rovinné útvary, hranoly, druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta - příprava na stránkách matematiky, příklady v PS, týdenní dú, "rozcvičky" ve školním sešitu)

Poznámka

TDÚ č. 11 - odevzdat: úterý 28.11.
Zadán TDÚ č. 12 - MOŽNOST VÝBĚRU (podrobnosti viz Týdenní DÚ)
Procvičování (Pracovní listy u jednotlivých kapitol na webu viz Stránky předmětu) - Mocniny s přirozeným mocnitelem - PL, Druhá mocnina, odmocnina , Pythagorova věta

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Miroslav Kotrs

Finanční gramotnost

Poznámka

Témata pro závěrečné referáty:

- Zonky --> Lerch, Kovačič
- Bitcoin a další krypto --> Mašínová, Vobořil
- NFT --> Maňák, Svoboda
- Dárcovství a dobrovolnická činnost --> Dedík, Abushama
- Neziskové organizace a jejich financování --> Haplová, Vernygora, Stremedlovska
- Bezpečnost a placení na internetu --> Lugonja, Mozolová
- Dropshipping --> Kajzrová, Dubská
- Sázení --> Reigl, Sucharda
- Portu --> Kouba, Čiko
- Investování na burze --> Kamal, Semerád
- Influencerský marketing --> Jindrová, Karásková
- Šmejdi --> Stachová, Kalašová
- Paygap --> Kettner

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Evropské integrace
- hospodářské propojení evropských zemí
- Evropská unie
- opakování Nerostné bohatství Evropy

Přírodopis

Vyučující Jakub Holec, Petr Holub

Savci biomů - africká savana, tropy Asie