Bezpečné cesty do školy podáváme nový projekt

Publikoval Vít Beran
Datum 16.6.2024
Bezpečné cesty do školy podáváme nový projekt

Fotografie na stránce – tým BCS 2010.
Ve spolupráci s radnicí MČ Praha Kunratice jsme podali nový projekt. Těšíme se i na spolupráci se spolkem "Kunratice žijou", spolkem PATRON a dalšími, kteří chtějí pomoci zajistit BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Hlavními výzkumníky budou žáci naší školy.

Bezpečné cesty do školy 2010 + 2023 - nový projekt

V lednu 2023 na naší radnici provedli revizi projektu Bezpečné cesty do školy, do kterého jsme se zapojili v roce 2010. Projekt měl za cíl identifikovat problémová/nebezpečná místa dopravování žáků do školy a nastínit možná řešení. Vyhodnocení jednotlivých nalezených problémů si přečtěte v tomto dokumentu: BCŠ - Jeho zhodnocení v roce 2023. Souhrnně lze konstatovat, že většina dětmi identifikovaných problémů ve školním roce 2010/2011 již byla odstraněna. Nejnáročnější problém – ulice K Verneráku - je zpracováván projekčně ke kompletní rekonstrukci v režii Magistrátu hl. m. Prahy. Informace i na webu MČ Praha Kunratice.

Cíle nového projektu

  • Zvýšit podíl pěších a cyklistů jako způsobu dopravy do a ze školy
  • Zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů v Kunraticích
  • Podpořit kvalitu životního prostředí v okolí ZŠ Kunratice
  • Vést zaměstnance, žáky a rodiče k uvědomění si přínosů chůze a cyklistiky pro zdraví
  • Vytvořit nový PLÁN MOBILITY, propojený se Školním vzdělávacím programem a životem v obci

Jak vypadal náš první projekt?

Prolistujte podklady z radnice:

Školní část projektu:

Fotodokumentace z práce dětí na projektu a další aktivity: