Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Publikoval Vít Beran
Datum 20.9.2022
Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Dovolujeme si postoupit důležitou informaci o Balíčku okamžité pomoci pro Pražany. Jelikož celá agenda zpracování žádostí dopadne na školu s tím, že schvalování je delegováno na ředitele školy. Prosím, sledujte průběžně tuto stránku. Veškeré žádosti se budou předávat na jednací protokol školy do kanceláře školy paní Renatě Lukešové. Evidenci žádostí povede pan zástupce ředitele školy Mgr. Bc. Michal Střítezský. Veškeré dotazy směřujte na ředitele školy Mgr. Ing. Víta Berana.  Další informace na webu hl. m. Prahy na adrese: Pomoc Pražanům (praha.eu).

Vážení rodiče,

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém posledním zářijovém zasedání v tomto volebním období jednomyslně schválilo vyčlenění 308 000 000 korun na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací v podobě „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany“. Do tohoto projektu jsme zapojili Mateřskou škola a Základní školu Kunratice. Finanční pomoc je určena všem dětem a žákům škol zřízených hl. m. Prahou a pražskými městskými částmi, jejichž rodiny jsou ohroženy vysokou inflací a energetickou krizí. Vzhledem k tomu, že sociální pomoc nelze vyplácet zpětně, doporučuji Vám seznámit se s podmínkami dotace co nejrychleji, a to na webu hl. m. Prahy na adrese: Pomoc Pražanům (praha.eu).

Lenka Alinčová
Starostka MČ Praha-Kunratice

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.
Škola/školské zařízení na základě rozhodnutí ředitele může umožnit nárokovým žadateli zapsanému do školy/školského zařízení ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.
Metodika pro podávání žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 (dále jen „Podmínky“) byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022 – ke stažení ZDE.

  • Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
  • Schéma postupu/procesu žádostí – školy a školská zařízení zřízené městkou částí HMP – ke stažení ZDE
  • Kompletní materiál MHMP – Metodika pro podávání žádostí o příspěvek v rámci finančního vypořádání poskytnutých opatření dětem/žákům/účastníkům příspěvkové organizace městské části hl. m. Prahy – ke stažení ZDE
  • Nejčastěji kladené otázky– ke stažení ZDE
  • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
  • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE

Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy. Prosím, sledujte průběžně tuto stránku a informace na webu hl. m. Prahy na adrese: Pomoc Pražanům (praha.eu)

Celá agenda zpracování žádostí zákonných zástupců žáka dopadne na školu s tím, že schvalování je delegováno na ředitele školy (viz schema). Proto veškeré žádosti zákonní zástupci žáka předávají do kanceláře školy/jednací protokol školy paní Renatě Lukešové. Evidenci žádostí povede pan zástupce ředitele školy Mgr. Bc. Michal Střítezský a veškeré dotazy směřujte na ředitele školy Mgr. Ing. Víta Berana.

Vít Beran, ředitel školy