Týden Země

Publikoval Markéta Vokurková
Datum 1.5.2019

Milá Země,

celý týden jsme se snažili, abychom splnili náš závazek. Do roku 2030 budeme o Tebe pečovat, abychom rozšířili množství hmyzu v běžné přírodě.

V úterý jsme se zúčastnili programu v lese, který si pro nás připravili žáci druhého stupně.

Na školní zahradě jsme zaseli květnou louku. Původní trávník jsme vyhrabali a porušili horní vrstvu. Pak jsme z hlíny, vody a semínek "uhňácali" semínkové bomby, které jsme házeli do trávníku. 

O hmyzu jsme se učili spoustu zajímavých věcí. Zaujala nás také dvouhodinová lekce venku v angličtině. Metodou CLLIL s Ivou Peštovou jsme se naučili hmyz vyhledat, pojmenovat, rozlišit části jeho těla a dokonce i třídit.

Uvědomujeme si, že bude trvat i několik let, než květná louka pořádně rozkvete. Ale my vytrváme. 

Země, drž se!