Geodesky na lanech

Publikoval Markéta Vokurková
Datum 3.5.2019

Vlastnosti trojúhelníků se výborně dokazují manipulací na geodeskách.

Zkusili jsme tuto aktivitu ještě povýšit dál. Venku pršelo, ale nedali jsme se odradit. S lany se dá pracovat i v šatně. Uzlíky nám suplovaly jednotlivé hřebíčky na geodeskách. 

Mrkněte se, jak se nám dařilo obě aktivity propojit. AHA!

Po vyučování jsme se s pomocí nejaktivnějších dětí pokusili dokončit výsadbu na školní zahradě. Moc děkuji za pomoc Vítkovi a Áje Neumannovým, Aničce C., Julince, Honzíkovi a Jáchymovi. Později se k nám přidali také děti ze čtvrtých ročníků z klubíku.