Týdenní plány

Týden 5.6.2023 - 9.6.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Michal Střítezský

Slovesa = shoda přísudku s podmětem a jazykové rozbory

Poznámka

-ústní zkoušení z číslovek a napsání kontrolního diktátu (kdo nepsal v pá 26.5. 2023) ve stř. 7.6. a ve čtv. 8.6. 2023 = viz přiložený soubor
-písemný test ze zájmen a z číslovek (druhy, pravopis, odlišení od ostatních slovních druhů, skloňování, skloňování ve spojení s párovými tělesnými orgány) v pá 9.6. 2023 = viz přiložené soubory

Anglický jazyk

Vyučující Tereza Havlová

Final Revision - opakování učiva 6. ročníku
Jazykové hry k procvičení

Matematika

Vyučující Michal Zeidler

- kružnice opsaná
- kružnice vepsaná

Poznámka

Ve středu si ve vyučování řekneme návrhy známek na vysvědčení,

Příští týden budeme psát poslední test na kružnici opsanou a vepsanou.

Dějepis

Vyučující Miroslav Kotrs

Zánik Západořímské říše

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Lidé na zemi
- vývoj světové populace
- věková struktura obyvatelstva
- ekonomická struktura obyvatelstva
- sféry hospodářských činností (primér, sekundér, terciér, kvartér)

Hudební výchova

Vyučující Dalibor Havlíček

Hudební klasicismus

Poznámka

Základní rysy hudebního klasicismu a vznik symfonie.
Ukázky nejslavnějších děl Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena.