Týdenní plány

Týden 8.4.2024 - 12.4.2024

Třídnická hodina

Vyučující Hana Hollanová

Narozeninová oslava

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

MLUVNICE
Zájmena a jejich druhy

Anglický jazyk

Vyučující Tereza Havlová

Irregular verbs - the past simple tense II., negative, question, short answers
Can, could

Poznámka

9.4. Minulý čas vybraných nepravidelných sloves – do slovesa TO MAKE [včetně opakování sloves TO BE, TO DRINK, TO EAT, TO DO, TO HAVE, TO GO (viz trénink v hodině) ].

Matematika

Vyučující Hana Hollanová
Vyučující Hana Hollanová

Téma: opakování společného dělitele + slovní úlohy na společného dělitele
+ trohjúhelník - úvod (popis, termíny: vrchol, vnitřní úhly, strany, druhy) + trojúhelníková nerovnost

Poznámka

V pátek test na největšího společného dělitele. Rozlišení čísel soudělných a nesoudělných. Bez slovních úloh.

Domácí úkol bude na papíře - společný dělitel + rýsování trojúhelníku, když známe všechny strany.

V pátek možné opravy, dopisování ve 14 hodin, ve 14:15 konzultace.

Vyučující Hana Hollanová
Vyučující Hana Hollanová
Vyučující Hana Hollanová
Vyučující Hana Hollanová

Informatika

Vyučující Jakub Svatoš, Radek Ivanov

Robotika a programování - Vex123

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Veronika Valínová

Test 9. 4.

Státní symboly
Pojmy vlast, domov, stát, národ, krajan
Státní svátky
Nehmotné dědictví UNESCO
Národnostní menšiny

Dějepis

Vyučující Iveta Jeřábková

Římská republika

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

- reflexe tématu litosféra
- nové téma ATMOSFÉRA
.vyjímečnost, vlastnosti, vrstvy
.počasí, podnebí, vítr

Přírodopis

Vyučující Lucie Hamerská, Kateřina Pešková

Ploštěnci - znáte tasemnici nebo motolici? Je možné, že by si je někdo dobrovolně nastěhoval do těla?

Poznámka

DÚ - doplnit cvičení 3 na PL - využijte text o tasemnici, případně učebnici (53-55)