Týdenní plány

Týden 6.2.2023 - 10.2.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Michal Střítezský

Podstatná jména vlastní = skloňování a pravopis

Poznámka

-ústní zkoušení na opravu písemného procvičení + napsání procvičení (kdo nepsal 1.2. či 2.2. 2023) = zdvojené souhlásky
-ústní zkoušení ze cvičení v učebnici = str.14/cv.5 a str.28/cv.2 = pravopis
-ústní zkoušení z koncovek podstatných jmen = viz přiložený soubor (řešení a zápis v TEAMS)
-mít vypracovaný a zkontrolovaný pracovní list na druhy podstatných jmen = viz přiložený pracovní list (řešení v TEAMS)

Anglický jazyk

Vyučující Veronika Gajdošíková

Writing an email

Vyučující Veronika Gajdošíková

Past simple revision, video p. 36

Matematika

Vyučující Michal Zeidler

Rýsování - úhel
- přenášení úhlu, osa úhlu, pojmenování úhlu

Psaní všemi deseti

Vyučující Gabriela Nováková

6.A - S2, 6.B - S1, 6.C - S2 - odevzdání vypracovaného úkolu zadaného v týdnu od 30.1.2023, pokračování v psaní v programu ATF
6.A - S1, 6.B - S2, 6.C - S1 - zadání DÚ 4, pokračování v psaní v programu ATF

Dějepis

Vyučující Miroslav Kotrs

Opakování - Řecko I.

Poznámka

Na kterém ostrově vznikla Mínojská civilizace?
Co znamená pojem řecká kolonizace?
Kdo byli: Mínotaurus, Homér, Paris, Miltiadés, Dareios, Léonidas, Xerxés
Znát alespoň 3 řecké bohy nebo bohyně (+ vědět, čeho bozi jsou)
Popsat bitvu z Řecko-perských válek (u Maratónu, u Thermopyl, u Salamíny, u Platají)
Co to byla Peloponéská válka?

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Zemětřesení, geologické děje, seismograf, epicentrum, hypocentrum

Přírodopis

Vyučující Jakub Holec

Lišejníky

Poznámka

Poznávaní vybraných druhů lišejníků
Typy lišejníků
Význam lišejníků

Fyzika

Vyučující Jakub Zvěřina, Petr Holub

Měření hmotnosti a objemu

Hudební výchova

Vyučující Dalibor Havlíček

Baroko, Johann Sebastian Bach

Poznámka

J. S. Bach je jedním z nejslavnějších skladatelů všech dob. Představuje vrchol hudebního baroka. Na ukázkách jeho skladeb si představíme další důležité barokní hudební nástroje: violoncello, varhany a klavír.

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Fotografie struktury - analýza fotografií z domácího úkolu.

Vyučující Kateřina Círová

Dokončení pololetního hodnocení, plán výtvarné výchovy na druhé pololetí.

Dramatická výchova

Vyučující Barbora Maxová

Co je to rozhlasová hra? Tvorba situace rozhlasové hry ve skupinách dle zadaného žánru.

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Tělesná výchova tento týden probíhá venku - vhodné sportovní oblečení a obuv na ven.