Adaptační pobytový kurz Kořenov

Publikoval Karin Vašátová
Datum 22.10.2019

Týden plný zážitků, nových koutů, zajímavých zkušeností a doufáme, že i krásných vzpomínek.