VÝŠE STRAVNÉHO od 1. dubna 2024

Publikoval Vít Beran
Datum 27.4.2024
VÝŠE STRAVNÉHO od 1. dubna 2024

Došlo i na nás. Od 1. dubna 2024 upravujeme cenu obědů pro důchodce a cizí strávníky.

Vážení rodiče, milí strávníci,

musíme, i když jako jedni z posledních, zvýšit cenu stravného. Díky změnám dodavatelů, se nám podařilo udržet cenu stravného na výši minulého školního roku. Od 1. ledna 2023 dojde k navýšení ceny stravného, a to o 5,- Kč pro všechny strávníky za jedno odebrané jídlo. Toto opatření je nutné vzhledem ke zvýšení nákupních cen potravin. Z důvodu provozních nákladů zvyšujeme cenu obědů od 1.4.2024 pro důchodce a cizí strávníky. Děkujeme za spolupráci a pochopení. 

Hana Fehérová, vedoucí školní jídelny při ZŠ Kunratice
Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

V souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. § 5, O školním stravování, kterou se stanovují limity na náklady potravin, zvyšujeme cenu stravování takto:

Zařazení do skupiny strávníků Věk žáka (včetně) Cena za jeden oběd Úhrada potravin za plný měsíc (22 školních dní)
I. stupeň 7–10 let 35,- Kč 770,- Kč
II. stupeň 11–14 let 38,- Kč 836,- Kč
III. stupeň 15 let a více  40,- Kč 880,- Kč

Důležitá informace:

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

Zařazení do skupiny strávníků Cena za jeden oběd Úhrada potravin, provozních a mzdových nákladů za měsíc (22 školních/pracovních dní)
Důchodci 101,- Kč 2222,- Kč
Cizí strávníci 108,- Kč 2376,- Kč

Formy plateb stravného

  • Jednorázový nebo trvalý platební příkaz
  • Hotovost
  • Okamžitou platbou z mobilního bankovnictví – přes QR kód na dokladu obdrženém v kanceláři školní jídelny nebo vygenerovaném na portálu Strava.cz

Číslo účtu školní jídelny pro platební příkazy: 2016970035/6000.
Při všech bezhotovostních platbách, prosím, vždy uvádějte variabilní symbol, který Vám přidělí v kanceláři školní jídelny.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ: ve formátu PDF / WORD

ODHLÁŠKA ZE STRAVOVÁNÍ: ve formátu PDF / WORD