Týdenní plány

Týden 25.9.2023 - 29.9.2023

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Šárka Povolná

Týdenní plán pro 5. týden

Anglický jazyk

Vyučující Petra Wernischová

Unit 1/
Lesson 3: Pojmenuji věci ve třídě
Lesson 4: Odpovídám na otázku: Is it a...? Yes, it is. No, it isn´t.
HW:/DÚ:
Workbook: Finish 4/1,2,3 6/1, 7/2,3, 8/1,2

Poznámka

Vážení rodiče, milí žáci,
souběžně s probíranými lekcemi ve škole budete mít i letos možnost procvičovat učivo angličtiny v online prostředí učebnice a pracovního sešitu Look 1.
Pro účely online procvičování je nejprve nutná NOVÁ online registrace, kterou Vás provedeme v následujících krocích.
Nejprve na webové stránce National Geographic learn.eltngl.com zvolte ikonu Register.
Následují kroky 1.-5.
1.Zadejte unikátní kód třídy = course key. Pro 2. C je JTWCYZXM. Potvrďte černou ikonkou submit.
2. Zadejte přístupový klíč = access code, který získáte opatrným seškrábáním na předsádce pracovního sešitu. Potvrďte ikonkou submit.
3. Zadejte osobní informace: křestní jméno dítěte, jeho příjmení a email rodiče.
4. Vytvořte si svůj účet. Zvolte si přihlašovací jméno = username ve tvaru: jmenoprijmeni (bez mezery, bez diakritiky). Zvolte si heslo = password. Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků, z toho 1 číslici a jedno velké písmeno. To pak potvrďte ikonkou confirm. Zvolené přihlašovací jméno a heslo si pečlivě zapište a zapamatujte.
5. Zaškrtněte políčka Terms of Use a Privacy Policy. Poté klikněte na ikonu Register. Tímto je registrace dokončena.
6. Poté se vraťte na stránku learn.eltngl.com, zvolte sign in, přihlaste se zvolenými přihlašovacími údaji (username, password) a procvičujte podle plánu jednotlivých týdnů na stránkách třídy.

V případě jakýchkoli nejasností napište na petra.wernischova@zskunratice.cz
Přejeme radostné procvičování