Týdenní plány

Týden 27.3.2023 - 31.3.2023

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Dominika Študentová

Anglický jazyk

Vyučující Petra Wernischová

Unit 7/ Lesson 3,5,6

Hudební výchova

Vyučující Dalibor Havlíček

Stupnice C dur, názvy not v jednočárkové oktávě. Na každou hodinu HV potřebujeme ořezanou tužku a gumu.

Poznámka

Rytmická a intonační cvičení, jednoduchý skupinový rytmický vícehlas.
Pravidla a zvyky zápisu not. Stupnice C dur (v jednočárkové oktávě).
Nácvik národních (lidových) písní, zpěv.