Záložka do knihy spojuje školy

Publikoval Vít Beran
Datum 28.9.2020
Záložka do knihy spojuje školy

Mezinárodní měsíc školních knihoven (International School Library Month) vyhlásil v roce 2008 James Henri, prezident Mezinárodní asociace školního knihovnictví (International Assotiation of School Librarionship), při příležitosti 10. výročí Mezinárodního dne školních knihoven (International School Library Day). Česko-slovenský projekt bude ukončen 31. října 2020. PŘIPOJTE SE.

Každý rok se se třídami z 1. stupně zapojujeme do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Letos je to již 11. ročník, tak ho nesmíme vynechat.

Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky.

Každá třída si zvolí vlastní výtvarnou techniku, kterou využije k výrobě záložek a propojí se čtením knih podle daného tématu. Děti vyrábí záložky pro své slovenské kamarády a těší, až jim po určité době dorazí ty ze Slovenska.

Celý projekt má moc hezkou myšlenku nejen čtenářskou, ale zejména tu sociální, kdy děti navazují nepřímý kontakt s dětmi ze sousední země.

Projekt na naší škole koordinuje paní učitelka Ilona Zapletalová.

Česko-slovenský projekt bude ukončen 31. října 2020.

Závěrečné vyhodnocení česko-slovenského projektu bude zveřejněno 30. listopadu 2020 na webových stránkách Slovenskej pedagogickej knižnice a na webových stránkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

A jak jsme projekt realizovali minulý školní rok uvidíte ZDE.