Výskyt černého kašle ve škole

Publikoval Vít Beran
Datum 16.4.2024
Výskyt černého kašle ve škole

Vážení rodiče, informujeme Vás, že dne 16.4.2024 nás kontaktovala Hygienická služba se sdělením o výskytu černého kašle ve škole ve třídě VI.A: ZDE

Po konzultaci s HES budeme ve škole dbát na zvýšenou hygienu a častější větrání.

Opatření v případě výskytu ve třídě/kolektivu

V případě výskytu onemocnění v kolektivním zařízení je potřeba, aby všechny osoby, které docházely do tohoto kolektivu a byly v přímém kontaktu s nemocným sledovaly svůj zdravotní stav a v případě projevů akutního respiračního onemocnění, zejména suchého a dráždivého kašle, zůstaly doma a kontaktovaly svého ošetřujícího lékaře, který následně provede potřebná vyšetření, včetně laboratorních odběrů k ověření diagnózy onemocnění a rozhodne o zahájení antibiotické léčby. Děti, které se nepodrobily pravidelnému očkování proti tomuto onemocnění nebo onemocnění neprodělaly, zůstávají k nákaze zcela vnímavé a jsou ve vyšším riziku onemocnění.   

Informace pro školy a školská zařízení: 

  1. V případě, že Vás (školu) rodič informuje o onemocnění černým kašlem u svého dítěte, kontaktujte hygienu
  2. Hygiena informuje ředitele školy, jak postupovat
  3. Škola nevylučuje žádného žáka či spolužáky z kolektivu a sama neposuzuje jejich zdravotní stav
  4. V případě, že dítě vykazuje příznaky jakéhokoliv onemocnění, postupujte dle standardních postupů, tj. kontaktujte rodiče a doporučte návštěvu lékaře. 

Informace pro rodiče: 

  1. Vaše dítě má příznaky onemocnění kontaktujte pediatra
  2. V případě, že Vy nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým.
  3. Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty.
  4. Zkontrolujte, zdali je Vaše dítě očkováno a přeočkováno mezi 10. a 11. rokem proti černému kašli. 
Další informace najdete ve stanovisku České vakcinologické společnosti.

Další informace: 

MZdr: 15. 3. 2024 Poslední aktualizace: 15. 3. 2024

Ministerstvo zdravotnictví vyvrací nepravdivé informace, že by hrozilo jakékoli plošné vyloučení neočkovaných dětí z kolektivu. Opatření hygienických stanic budou prováděna individuálně a na základě situace v daném zařízení. V pondělí děti mohou standardně dorazit do školy. Ministerstvo zdravotnictví koriguje nepřesný výklad pražské hygienické stanice ve věci nákazy černým kašlem a příslušných hygienických opatření. Všechny krajské hygienické stanice jsou se správným výkladem srozuměny a budou postupovat pod metodickým vedením Hlavní hygieničky ČR. Očkovacích látek pro děti i dospělé je dostatek a objednat si je mohou všichni poskytovatelé zdravotních služeb.