ŠKOLNÍ FOND 2020/2021 - rozpis plateb za jednotlivé třídy nebo ročníky

Publikoval Vít Beran
Datum 18.10.2020
ŠKOLNÍ FOND 2020/2021 - rozpis plateb za jednotlivé třídy nebo ročníky

I ve školním roce 2020/2021 jsme většinu pracovních a studijních materiálů a potřeb pro výuku, výrobu pracovních listů, týdenních plánů, školních knížek a žákovských diářů … zajistili hromadně pro všechny žáky. Vše bylo dodáno do školy a například pracovní sešity, portofolia, školní knížky jsme dětem již předali. Díky tomu, že vše objednáváme hromadně máme u řady prodejců postavení partnera, nebo nakupujeme ve velkoobchodech za výhodnější ceny než při nákupu v maloobchodu.

Rodiče, děkujeme za spolupráci! 

Proto Vás chceme, v době, kdy již máte zaplacené kroužky a další platby spojené zejména s volným časem Vašich dětí, požádat o úhradu zakoupených a dětem předaných pracovních sešitů, učebních potřeb a o spolupráci a podporu při vytvoření tzv. „třídního a školního fondu“ a to ideálně obratem a nejpozději do pondělí 9.11.2020. Podrobně vše popisujeme v připojeném dokumentu - ZDE 

V čem potřebujeme pomoci a v čem chceme pomoci my Vám?

Vážení rodiče, v připojené tabulce je vyčísleno vše, co ze „školního fondu“ již je nebo ještě bude v tomto školním roce hrazeno. V případě, že prostředky částečně nevyužijeme, dohodneme se s Vámi, zda je převedeme třídě do příštího školního roku nebo zda se budou vracet, tak jak to děláme vždy u páťáků a deváťáků.

Úhradu celé částky žádáme do pondělí 9. listopadu 2019. DĚKUJEME. Částku, prosím, uhraďte převodem na účet školy.

Preferujeme bezhotovostní platbu na ÚČET: 2016970000/6000 – PPF banka! VARIABILNÍ SYMBOL najdete i na titulní straně Školní knížky nebo pro radu kontaktujte třídní učitele. Uvádějte SPECIFICKÝ SYMBOL - 666. Do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE napište příjmení a jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

Úhradu, ve výjimečných případech, přijímá, v úředních hodinách do pokladny školy ve školní jídelně, paní pokladní Zuzana Kekenová. Všechny platby a nákupy ze „školního fondu“ jsou účtovány přes účet školy. Vyúčtování školního fondu je pravidelně sledováno v účetních uzávěrkách. Informace ke kalkulaci Školního fondu Vám rádi dají třídní učitelé, zástupkyně ředitele MgA. Bc. Olga Králová, či ekonomka školy Ing. Petra Jelínková.

„Školním fondem“ zajišťujeme pro všechny žáky školy potřeby pro jejich školní práci, na které škola NEDOSTÁVÁ prostředky od státu, ani od zřizovatele. Ze „školního fondu“ je hrazeno pořízení pracovních sešitů a dalších školních pomůcek, předmětových portfolií, žákovských knížek a diářů, provoz kopírek (zejména pro tisk pracovních materiálů a pracovních listů, nástrojů pro žákovské plánování a hodnocení - týdenních plánů …) a výtvarné potřeby. Současně z fondu částečně hradíme správu žákovské části počítačové sítě školy. V rozpočtu devátých tříd je zahrnuta i položka na divadelní představení, které žáci shlédnou v rámci předmětu Dramatická výchova. Součástí rozpočtu je také položka „třídní fond“, s kterou hospodaří třídní učitel/ka. I o tomto čerpání je účtováno v účetnictví školy.
I v tomto školním roce chceme zjednodušit vybírání daru pro spolek PATRON, rodičovskou organizaci při ZŠ Kunratice. Proto 300,- Kč, které jsou zahrnuty do Vaší platby, budou po jejich převedení na účet školy zaslány hromadně na účet spolku PATRON. Úhradou rodiče stvrzují své aktivní zapojení ve školním rodičovské organizaci. Dar je dobrovolný. Bližší informace k činnosti spolku PATRON získáte u jeho předsedkyně paní JUDr. Lýdie Mazurové - lydie.mazurova@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení a pomoc. Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

Pro školní rok 2020/2021 jsme na základě podkladů od jednotlivých vyučujících a třídních učitelů propočetli částku: 

Třídy

pracovní sešity, předmětová portfolia...

německý jazyk

výtvarné potřeby

Svět práce - domácnost - společný spotřební materiál na vaření / DV 4 divadelní představení

Školní fond - nástroje pro žákovské plánování, žákovský IT servis, kopírka a papír - pracovní listy...

Třídní fond - vstupy, život třídy

Spolek PATRON - dobrovolný rodičovský příspěvek

Celkem

I.A

591 Kč

     

650 Kč

559 Kč

300 Kč

2 100 Kč

I.B

551 Kč

     

650 Kč

599 Kč

300 Kč

2 100 Kč

I.C

563 Kč

     

650 Kč

587 Kč

300 Kč

2 100 Kč

I.D

529 Kč

     

650 Kč

621 Kč

300 Kč

2 100 Kč

II.ABC

709 Kč

     

650 Kč

341 Kč

300 Kč

2 000 Kč

III.A

472 Kč

     

650 Kč

 78 Kč

300 Kč

1 500 Kč

III.B

576 Kč

     

650 Kč

274 Kč

300 Kč

1 800 Kč

III.C

576 Kč

     

650 Kč

74 Kč

300 Kč

1 600 Kč

IV.A

646 Kč

     

650 Kč

104 Kč

300 Kč

1 700 Kč

IV.B

661 Kč

     

650 Kč

 89 Kč

300 Kč

1 700 Kč

IV.C

624 Kč

     

650 Kč

526 Kč

300 Kč

2 100 Kč

V.A

711 Kč

     

650 Kč

339 Kč

300 Kč

2 000 Kč

V.B

676 Kč

     

650 Kč

374 Kč

300 Kč

2 000 Kč

V.C

688 Kč

     

650 Kč

362 Kč

300 Kč

2 000 Kč

VI.ABC

1 041 Kč

 

300 Kč

 

700 Kč

459 Kč

300 Kč

2 800 Kč

VII.ABC

967 Kč

170 Kč

300 Kč

 

700 Kč

363 Kč

300 Kč

2 800 Kč

VIII.ABC

382 Kč

170 Kč

300 Kč

800 Kč

700 Kč

348 Kč

300 Kč

3 000 Kč

IX.ABC

1 250 Kč

 

300 Kč

350 Kč

700 Kč

600 Kč

300 Kč

3 500 Kč

ooooooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooooooo

Soubory ke stažení