Rodičovská kavárna – Párová výuka ve školním roce 2023/2024

Datum 14.5.2023
Rodičovská kavárna – Párová výuka ve školním roce 2023/2024

Společné posezení rodičů a školy k seznámení se s párovou výukou – výukou se dvěma učiteli ve třídách celého ročníku přibližně na polovinu týdenní výuky.
Prvňáčci tak mohou mít 10 hodin z 21 se dvěma učiteli, druháci 11 hodin atd.
Vše, co si řekneme, najdete už teď ve druhé příloze a po kavárně i v doplněné prezentaci.

Milí rodiče a všichni ostatní,

31. května 2023 od 18:00 hod ve školní jídelně vás zveme do Rodičovské kavárny – diskusní platformy rodičů a školy, k tématu párové výuky pro budoucí prvňáčky. Kavárny se zúčastní vedení školy, učitelé, kteří učí ve dvou i samostatně a pároví učitelé.

Zaměříme se na to, co znamená pro děti, učitele i školu mít ve třídě alespoň na část výuky dva učitele, jak jako rodiče ovlivňujete existenci párové výuky a jaká je role školy a spolku.

Smyslem párové výuky je poskytnout dětem maximální pozornost a přizpůsobení tempa výuky jejich potřebám. Jde o zefektivnění výuky přímo ve škole, protože dvěma učitelům se daří lépe reagovat na individuální potřeby dětí. Prakticky to znamená, že se děti aktivněji zapojují do vyučování, školního činění a rozvoje svých dovedností. Mohou častěji ukazovat to, co umí – na co přišly, co se naučily. Tím se zvyšuje i jejich motivovanost k učení se – snad úplně vše je popsané ve druhé příloze :-).

Těšíme se na letošní první setkání s vámi a předem vám také děkujeme za pozornost, kterou věnujete posouzení celé záležitosti.