Den Země - 1. stupeň

Datum 26.9.2020
Den Země - 1. stupeň

Mezinárodní svátek Den Země oslavili žáci 1. stupně díky celoškolní akci, kterou pro ně připravili žáci 7. tříd. Nahlédněte do fotogalerií - Den Země 2017 - středa 19.4. a Den Země 2017 - čtvrtek 20.4.

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. 

Žáci sedmých tříd si za pomoci paní učitelky Hilčerové ve dnech 19. a 20. dubna připravili pro své mladší spolužáky celkem 18 stanovišť, zaměřených na poznávání přírody a radosti pohybu.

Žáci prvního stupně se tak seznámili s planetami Sluneční soustavy, roztřídili odpad do správných kontejnerů, poznali druhy ptáků podle peří a mnohé další. 

 A proč jsme trávili Den Země právě tímto způsobem?
"Abychom se dozvěděli něco více o Zemi a přírodě. Abychom se dozvěděli, co vše můžeme dělat pro naši planetu." ( žák 5.A)