Závěrečný týden školního roku 2019/2020 v ZŠ Kunratice

Publikoval Vít Beran
Datum 14.7.2020
Závěrečný týden školního roku 2019/2020 v ZŠ Kunratice

Dle pokynu MŠMT mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem, vybírání učebnic a další třídnické práce apod. Akcí se budou při dodržení hygienických zásad moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. 

Závěrečný týden školního roku 2019/2020 v ZŠ Kunratice

  • Žáci musí před vstupen do školy odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
  • DOPORUČUJEME, ABY TŘÍDY CO NEJVÍCE ČASU TRÁVILY VENKU, MIMO PROSTORY ŠKOLY!
  • Program na I. stupni začíná vždy od 8:00 hodin, sraz na seřadišti před školou, kde si žáky vyzvedávají jejich vyučující. Konec výuky dle informací TU v týdenních plánech. TU doprovodí žáky na oběd dle rozpisu. Ukončení programu nejpozději 5. vyučovací hodinu.
  • ŠD navazuje na dopolední program a je v provozu do 16:00 hodin, vyzvedávání dětí ze ŠD přes recepci ŠD od 13:00 hodin do 14:00 hodin a od 15:00 hodin kdykoli do 16:00 hodin.
  • Program na II. stupni vždy od 9:00 hodin. Sraz žáků na seřadišti před školou, kde si žáky vyzvedávají si jejich vyučující. Konec výuky dle informací TU v týdenních plánech. TU doprovodí děti na oběd dle rozpisu. Ukončení programu nejpozději 6. vyučovací hodinu.
  • V pátek 26.6.2020 se všechny třídy setkají již v 8:00 hodin, aby ukončili školní rok předáním vysvědčení.
  • ŠKOLNÍ KLUB a KLUBÍK je v tomto týdnu uzavřen.
  • Celý týden budou u žáků na I. stupni jejich třídní učitelé a vychovatelé nebo asistenti. S žáky na II. stupni budou třídní učitel a zastupující třídní učitelé.

Kalendárium nejdůležitějších akcí posledního týdne s informacemi

22.června

DEN ŠKOLY – FOTO = fotíme se v rouškách (40 Kč = celá třída, 30 Kč = skupinky), vybírání učebnic, klíčů od šatních skříněk

23. až 25. června

DEN TŘÍDY – třídnické práce (příprava třídy na prázdniny, uzavírání pedagogické dokumentace)

23.června

OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ žáků pátých tříd (dopoledne od 8:00 hodin)
ČTENÁŘSKÁ SLAVNOST ŽÁKŮ 1. TŘÍD – pasování čtenářů - od 16:00 hodin ve sportovní hale – zveme rodiče i kolegy – k poslechu a dobré náladě hraje Filmový symfonický orchestr Dalibora Havlíčka
BAKALÁŘSKÁ SLAVNOST ŽÁKŮ 5. TŘÍD - V rámci slavnosti budou dekorováni žáci, kteří obhájili své bakalářské práce a tím mohou získat titul „Bakalář z Kunratic“ ve zkratce „BrK“. za obhájené bakalářské práce – od 17:00 hodin ve sportovní hale – zveme rodiče i kolegy – kapela DDM DŮM UM „NEKONEČNO“

25.června

DEVÁŤÁCKÁ GARDEN PARTY – od 18:00 hodin – V rámci slavnosti budou dekorováni žáci, kteří obhájili své magisterské práce a tím mohou získat titul „Magistr z Kunratic“ ve zkratce „MrK“. Zveme všechny rodiče a zaměstnance školy na rozloučení s našimi deváťáky! K poslechu hraje a tanci hraje Dj Marek Sklenář. Pro pozvané deváťáky, jejich rodiče a zaměstnance školy je připraven raut.

26.června

1. až 9. třídy - SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Od 8:00 do 9:00 hodin setkání tříd spojené s vydáním výročních vysvědčení, hodnocení třídních učitelů a ocenění pěti žáků – organizují TU.
Od 9:00 do cca 9:30 až 9:45 hodin rozloučení všech žáků a zaměstnanců školy s deváťáky.

29.června

ŘEDITELSKÝ DEN - Uzavírání školního roku: Pedagogická rada a seminární den.

30.června

ŘEDITELSKÝ DEN - Uzavírání školního roku: Provozní porada všech zaměstnanců školy.

ZŠ Kunratice - VÝUKA NA DÁLKU 2. – dotazník prosíme vyplnit do 24. června 2020

O vyplnění podobného dotazníku jsme Vás požádali v dubnu a nyní chceme udělat porovnání po, v historii prvním online obdobím, kdy více jak na 3 měsíce byly uzavřeny školy a nemohla probíhat prezenční výuka. Děkujeme.
Dotazník se Vám otevře z e-mailu Vašeho dítěte nebo po zadání jména – školní e-mailová adresa a hesla – jedinečného hesla do školní e-pošty nebo ZDE a následně musíte vyplnit přihlašovací údaje Vašeho dítěte, našeho žáka. Prosíme o vyplnění dotazníku do středy 24.6.2020 do 20:00. Podrobnosti ZDE.

Soubory ke stažení