Pozvánka na setkání pro rodiče žáků s OMJ

Publikoval Tomáš Titěra
Datum 13.6.2022
Pozvánka na setkání pro rodiče žáků s OMJ

Vážení rodiče žáků s OMJ, 

zveme Vás na setkání s dvojjazyčnými asistenty školy a pracovnicemi Centra pro integraci cizinců, o.p.s., která proběhnou v termínech

13.6.2022 od 15:00 do 17:00

14.6.2022 od 14:00 do 16:00

Na setkání vám dvojjazyční asistenti představí možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem u nás ve škole a budete mít možnost s nimi konzultovat aktuální potřebu podpory vašich dětí. 

Odbornice z Centra pro integraci cizinců Vás seznámi s možnostmi sociální, jazykové a právní podpory pro rodiny, které do Česka přišly v nedávné době. 

Také Vás pozveme na komunitní akce školy a městské části Praha-Kunratice, které se konají v blízké době. 

Setkání je určeno primárně pro rodiče nově příchozích žáků z Ukrajiny, Ruska a Běloruska a bude tlumočeno do ruštiny. 

Žádáme o potvrzení vaší účasti na mailovou adresu micaala.rotaru (zavináč) zskunratice.cz do 10.6.2022. 

AKTUALIZACE: PREZENTACI ZE SETKÁNÍ SI MŮŽETE STÁHNOUT NÍŽE POD PŘÍSPĚVKEM. 

 

Setkání je realizováno v rámci projektu OPPPR "Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice II", reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001553