Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice III

Publikoval Tomáš Titěra
Datum 11.2.2022
Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice III

Realizujeme projekt OPPPR z výzvy 54 zaměřený na integraci žáků s OMJ. 

Základní informace o projektu

Název projektu Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice III
Registrační číslo projektu

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001956

Datum zahájení realizace 1.3.2021
Očekávané datum ukončení realizace 31.12.2022

Realizované aktivity

 • Přímá podpora žáků s OMJ
  • Působení dvojjazyčného školního asistenta
  • Intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka
  • Prázdninové kurzy češtiny jako druhého jazyka
 • Realizace projektové výuky ve spolupráci s externím odborníkem na téma multikulturalita
 • Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
 • Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků
 • Komunitně osvětové setkávání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.