Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice II

Publikoval Tomáš Titěra
Datum 6.10.2020
Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice II

Realizujeme projekt OPPPR z výzvy 49 zaměřený na integraci žáků s OMJ. 

Základní informace o projektu

Název projektu Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice II
Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001553
Datum zahájení realizace 1.3.2020
Očekávané datum ukončení realizace 30.6.2022

Realizované aktivity

 • Přímá podpora žáků s OMJ
  • Působení dvojjazyčného školního asistenta
  • Intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka
  • Prázdninové kurzy češtiny jako druhého jazyka
 • Realizace projektové výuky ve spolupráci s externím odborníkem na téma multikulturalita
 • Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků
 • Komunitně osvětové setkávání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.