Informace o projektu Rozvoj demokratické kultury II

Publikoval Tomáš Titěra
Datum 10.10.2022
Informace o projektu Rozvoj demokratické kultury II

Realizujeme projekt OPPPR z výzvy 58 zaměřený na rozvoj demokratické kultury u nás ve škole. 

 

Základní informace o projektu

Název projektu Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice II
Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002122
Datum zahájení realizace 1.3.2022
Očekávané datum ukončení realizace 31.10.2023

Realizované aktivity

  • KA01: Posílení spolupráce v rámci pedagogického sboru (1.7.2022 - 31.10.2023)
  • KA02: Podpora třídních učitelů v práci s třídním kolektivem podle demokratických principů (1.3.2022 - 31.10.2023)
  • KA03: Rozvoj žákovského parlamentu (1.7.2022 - 31.10.2023)
  • KA04: Evaluace uplatňování principů demokratické školy (1.3.2022 - 31.10.2023)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.