Výzva 37 - Modernizace vybavení na ZŠ Kunratice II

Datum 17.4.2020
Výzva 37 - Modernizace vybavení na ZŠ Kunratice II

Jsme rádi, že na projekt Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice podpoření ve výzvě 20 můžeme navázat jeho pokračováním.

Anotace projektu:

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je pořízení vybavení přírodovědné laboratoře, modernizace cvičné kuchyňky a vybudování centra čtenářské gramotnosti včetně doprovodného zajištění vnitřní konektivity školy a rozvoje související ICT infrastruktury.

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1. 11. 2018
Datum ukončení: 31. 12. 2019
Délka trvání: 14 měsíců

Co je cílem projektu?

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. Materiální vybavení školy (seznam viz níže
v aktivitách projektu, podrobně v rozpočtu) je realizováno za účelem následujících cílů:

Cíl 1: Inovace výuky za účelem rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků
Cíl 2: Inovace výuky za účelem rozvoje polytechnické gramotnosti žáků
Cíl 3: Inovace výuky za účelem rozvoje čtenářské gramotnosti žáků
Cíl 4: Inovace výuky za účelem rozšíření podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami(SVP)
Cíl 5: Inovace výuky za účelem využití plného potenciálu pedagogů školy