Milníky projektu: "Kolegiální podpora formou párové výuky"

Publikoval Vít Beran
Datum 14.1.2017
Milníky projektu: "Kolegiální podpora formou párové výuky"

Rok je krátká nebo dlouhá doba? Nám utekl až příliš rychle. Pro projekt "Kolegiální podpora formou párové výuky" byl čas vyvymezený právě na jeden rok. Seznamte se s jeho průběhem a se SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRAXE KOLEGIÁLNÍ PODPORY FORMOU PÁROVÉ VÝUKY, který je ke stažení umístěn pod kalendáriem a na konci stránky.

Přehled realizovaných aktivit:

 • 8.9.2015 od 16:15 hodin -  první pracovní schůzka řešitelského týmu projektu "Kolegiální podpora formou párové výuky" v ZŠ Kunratice
 • 7.10.2015 od 10:00 do 15:20 hodin - První setkání pedagogů zapojených v projektu v ZŠ Kunratice, náslechy v hodinách a navazující sdílení
 • 10.11.2015 - supervize projektu Návštěva škol zapojených do projektu "Kolegiální podpora formou párové výuky" - vedení projektu
 • 10.11.2015 - setkání pedagogů v ZŠ Kunratice
 • 25.11.2015 - supervize projektu Návštěva škol zapojených do projektu "Kolegiální podpora formou párové výuky" - vedení projektu
 • 18.1.2016 - supervize v ZŠ Jesenice
 • 12.2.2016 - pracovní návštěva a konzultace v ZŠ Staňkov - vedení projektu
 • 23.2.2016  - supervize v ZŠ T. Šobra Písek
 • 24.2.2016  - návštěva a konzultace v ZŠ Dobronín - vedení projektu
 • 25.2.2016 - supervize v ZŠ Jílové
 • 7.3.2016  - supervize v ZŠ Mnichovice
 • 19.3.2016 od 9:30 do 15:00 hodin - druhé pracovní setkání zapojených škol - koordinátoři, učitelé, pároví učitelé a rodiče. Sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe. Společné jednání a práce v sekcích.
 • 12.4.2016 - supervize párové výuky v rámci projektu ČBA návštěva v ZŠ Staňkov
 • 18.4.2016  - supervize párové výuky v rámci projektu ČBA návštěva v ZŠ Sedlčany
 • 12.5.2016 - konzultace průběhu projektu v ZŠ Jesenice
 • 27.5.2016 od 9:30 do 15:00 hodin - závěrečné setkání škol zapojených do projektu ČBA "Kolegiální podpora formou párové výuky". Cíle závěrečného setkání: zhodnocení efektivnosti projektu, sdílení zkušeností a získaných poznatků, projednání návrhů závěrečných dokumentů projektu a koordinace prací na SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ PRAXE KOLEGIÁLNÍ PODPORY FORMOU PÁROVÉ VÝUKY.

Výstup projektu:

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRAXE KOLEGIÁLNÍ PODPORY FORMOU PÁROVÉ VÝUKY

Monitorovací zprávy:

Průběžná monitorovací zpráva projektu „Kolegiální podpora formou párové výuky“

Závěrečná monitorovací zpráva projektu „Kolegiální podpora formou párové výuky“

Autoři zpráv: Mgr. Veronika Doležilová  a Mgr. Ing. Vít Beran, ZŠ Kunratice, Praha (osoba odpovědná za realizaci projektu). Finanční část vypracovala ekonomka školy: Ing. Petra Jelínková. Období realizace projektu, za které je zpráva předkládána: 1. 9. 2015 až 31. 12. 2015.

PODĚKOVÁNÍ:

Učíme v době, kdy se do českého školství postupně vrací pedagogika. Více myslíme na úspěch žáků, na jejich cestu učením. Myslíme na to, aby učení žáky i jejich učitele bavilo. Náš projekt „Kolegiální podpora formou párové výuky“ ve sborníku, který jste právě dočetli, tuto cestu dokládá.  Dovolte, abych na závěr poděkoval všem učitelům, kteří se do ověřování zapojili a po celý rok spolupracovali při plánování učení, při vedení hodin a zejména při hledání důkazů o učení žáků. Důkazů, které dokládají, že stanovených cílů bylo dosaženo. Mnoho jsme se naučili v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, vzdělávacího projektu nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Díky tomuto projektu se snažíme porozumět tomu, co umožňuje žákům se učit naplno a s radostí a osvojené skutečnosti předávat druhým. Děkuji vedení zapojených škol za vytváření podmínek pro spolupráci učitelů. Děkuji všem pedagogům, že se pokoušeli nechat nahlédnout rodičům do jejich práce. Děkuji aktivním rodičům, kteří začali promýšlet, jak cestu individualizace učení dětí, cestu zefektivnění učení podpořit. Děkuji kunratickým učitelům, kteří nabídli zapojeným učitelům možnost navštívit jejich vyučování a kteří v roli supervizorů navštívili zapojené školy a poskytli zpětnou vazbu svým kolegům. Děkuji všem autorům, kteří se zapojili do sestavení tohoto sborníku. Jmenovitě chci poděkovat MgA. Bc. Olze Králové za editaci sborníku a sestavení kapitoly 4. Velké poděkování patří Ing. Gabriela Novákové za vedení projektové dokumentace a neúnavnou komunikaci se všemi zapojenými aktéry, paní ekonomce školy Ing. Petře Jelínkové za vedení ekonomické agendy projektu a paní vedoucí školní jídelny Marii Polívkové a jejímu týmu za přípravu občerstvení při setkání zapojených učitelů u nás v Kunraticích. Osobní poděkování Magdaleně Beranové za grafickou podobu sborníku a jeho vysázení. Na závěr veliké poděkování paní Mgr. Veronice Doležilové za spolupráci na projektu od samého začátku až k úspěšnému završení.

V Praze dne 31. srpna 2016

Mgr. Ing. Vít Beran 

ZŠ Kunratice ZŠ Jesenice ZŠ Jílové ZŠ Staňkov ZŠ Mnichovice ZŠ Propojení ZŠ T. Šobra ZŠ Dobronín


Kolegiální podpora formou párové výuky

projekt podporovaný Nadačním fondem České bankovní asociace KAMARÁDI VZDĚLÁVÁNÍ