Vzdělání 21

Publikoval Vít Beran
Datum 4.7.2019
Vzdělání 21

Ve školním roce 2008/2009 jsme ve škole přešli na řady učebnic Nakladatelství FRAUS. Od září 2009 začínáme s interaktivními tabulemi – digitalizujeme školu. Propojení učebních textů s interaktivními učebnicemi a cvičeními, s audio a video nahrávkami umožňuje tvořivému učiteli vtáhnout děti do procesu učení tak, aby je škola opravdu bavila. Zapojení výpočetní techniky do vyučování dětem otvírá další možnosti k obohacení učebních strategií. Učí se pro život a ten ve třetím tisíciletí vyžaduje počítačovou gramotnost jako samozřejmou dovednost.

Motto:
"Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Čínské přísloví

Třídy s interaktivní tabulí:
1 MaZe 9 JL1
2 FyChe 10 4.C
3 Nj 11 Čj1
4 12 ČjDě
5 3.A 13 MaHv
6 2.C 14 1.A
7 JL-sppg 15  1.B 
8 Jl-ŠD 16  1.C  
       
 Třídy s dataprojektorem:
1 JL2 3 Sborovna
2 Aula    
       
1 Přenosný dataprojektor


Důvod proč se škola projektu VZDĚLANÍ 21účastní

Děti třetího tisíciletí by si měly zvyknout, že počítač není pouze ke hraní, ale zejména k práci. Je to nástroj vnitrofiremního řízení, komunikace mezi lidmi, sledování změn okolo nás, zdroj získání informací a jejich zpracování pro prezentaci. Uvědomili jsme si, že naši praprarodiče znali kalamář a husí brk, naši prarodiče mechanický psací stroj, naši rodiče počítače, co se vešly i do jedné místnosti, a naši současní žáci budou ke svému dennímu životu potřebovat nový a daleko efektivnější způsob komunikace, spolupráce a práce.
Současně ZŠ Kunratice je na začátku cesty s moderními digitálními učebními pomůckami. Pro všechny učitele je to veliká výzva. Díky projektu VZDĚLÁNÍ 21, rozvojovému programu magistrátu a MŠMT, vstřícnosti zřizovatele MČ Praha Kunratice, darům rodičů a projektu Pomáháme školám k úspěchu postupně pořizujeme do školy interaktivní tabule. Projekt VZDĚLÁNÍ 21 ovlivnil to, že jsme se orientovali na SMART tabule a že jsme začali s vybavováním školy od tříd II. stupně.

Průběh projektu:

Školní rok 2009/2010 - Zahájení projektu - pilotní třídy - třída VI.A s netbooky (netbooky jsou majetkem školy, žáci je mají ve výpůjčce) a třída VI.B bez netbooků. První pět interaktivních tabulí ve škole.

Školní rok 2010/2011 - Do projektu se zapojuje další šestrý ročník. Všichni žáci si pořizují netbooky, které jsou v jejich osobním vlastnictvím. Pořizujeme dalších pět interaktivních tabulí.

Školní rok 2011/2012 - I tento rok si všichni šesťáci pořizují netbooky, které jsou v jejich osobním vlastnictvím. Pořizujeme další tři interaktivní tabule.

Školní rok 2012/2013 - ...

Pro ZŠ Kunratice VZDĚLÁNÍ21 a moderní vyučovací technologie v ZŠ Kunratice

VIDEA

únor
2010

REPORTÁŽ: Výuka budoucnosti? V kunratické základní škole realita

Tisková konference projektu
a vysvědčení v VI.A

28.1.2010

Foto: K. Brož, Nakladatelství Fraus

ÚSPĚŠNÝ ŽÁK DIGITÁLNÍHO VĚKU

2. 10. 2009


ZŠ Kunratice jednou ze tří škol (ZŠ Rožnov, České Budějovice a ZŠ TGM Česká Kamenice), které se zapojily do projektu Nakladatelství Fraus.

PRVNÍ DEN S NETBOOKY!
Foto: K. Brož, Nakladatelství Fraus