POPR - Plán osobního pedagogického rozvoje

Publikoval Vít Beran
Datum 5.1.2020
POPR - Plán osobního pedagogického rozvoje

Od školního roku 2011/2012 jsme zavedli ve vazbě na Projekt pedagogického rozvoje školy (PPRŠ) Plány osobního pedagogického rozvoje (POPR). Cíle POPRů každý dokládá ve svém pedagogickém portfoliu. 

POPR pro školní rok 2019/2020 – kolegiální spolupráce

Kapka, padá-li stále, ne silou vyhloubí kámen;
člověk jen stálou pílí, ne naráz, se učeným stane.

 Latinské přísloví

Pro školní rok 2019/20 si každý pedagog stanovuje svůj nový osobní rozvojový cíl nebo může pokračovat v naplňování svého cíle formulovaného v loňském školním roce.
Cíl/e budou schvalovány od 20. prosince 2019 a vyhodnocovány v průběhu roku při návštěvách vedení školy v hodinách a v závěru roku při rozvojových rozhovorech. Tyto cíle by pro něj měly být rozvojové a pro školu/žáky užitečné. Cíle jsou smysluplné, měřitelné, akceptovatelné, realizovatelné, termínované tzv. SMART cíle.

K plánu osobního rozvoje si každý učitel vede osobní portfolio, které má charakterech výběrového portfolia. Pro schvalování POPRu a pro rozvojové rozhovory se držíme rozdělení do skupin z minulého školního roku s tím, že skupiny se posouvají k dalšímu z členů vedení školy tak, aby v tříletém období měl každý pedagog možnost vést rozvojový rozhovor s každým z členů vedení školy.

Pro školní rok 2019/20 si pedagog stanovuje jeden cíl společný, na kterém jsme se domluvili již minulý rok v Želivu a který jsme společně dále upřesňovali 20. září 2018 a upřesňovali v prosinci 2019. Další cíl je možné si také stanovit podobně jako v minulých letech.

Pokud se bude pedagog v tomto školním roce vzdělávat s finanční podporu školy (školné, suplování za nepřítomné v době studia, zákonné volno před státnicemi), musí být toto vzdělávání jím písemně nárokováno do 20.1.2020, schváleno ředitelem školy a zahrnuto do Plánu DVPP nebo vetknuto do PPRŠ v propojení na konkrétní cíl. V případě většího počtu žádostí s vyšší finanční náročností je možné stanovit finanční spoluúčast.


Šablona pro tvorbu POPRu v příloze.

Samostatnou kapitolu tvoří aktivity, které jsou již zavedeny a systematicky podporovány, a které jsou dlouhodobě podporované rozpočtem projektu Pomáháme školám k úspěchu.

VIZE

 

 

Využíváme hodnocení žákova výkonu pro své profesní učení.  Helen Timperley

 

POPR pro školní rok 2019/2020 – kolegiální spolupráce

Formulace prvního – společného – cíle na školní rok:

 • Ověřujeme, zda důkazy o učení vypovídají o procesu učení a dosažení plánovaných cílů.
 • Sdílená gramotnost: 
 • Cíl gramotnosti:
 • Upřesnění osobního cíle:
 • Předmět a třída, ve kterém budu dopad mého učení sledovat.
 • Charakteristika žáků/skupiny, u kterých budu s kolegy rozebírat jejich důkazy o učení:
 • Triáda/ skupina, ve které budu v rámci kolegiální spolupráce sdílet / analyzovat / plánovat: 
 • Jak si v současnosti v dané oblasti vedu:
 • Náčrt postupu:
 • Jakou podporu potřebuji?
 • Jak se splnění tohoto cíle odrazí v práci a výkonech žáků (učitelů) naší školy?
 • Jak doložím, že jsem cíl splnil/a, návrhy důkazů mého rozvoje nebo učení žáků, které doložím v pedagogickém portfoliu a na kterých rozpoznám splnění cíle?

Formulace případně druhého či dalšího cíle na školní rok (nepovinné):

 • Jak si v současnosti v dané oblasti vedu:
 • Náčrt postupu:
 • Jakou podporu potřebuji?
 • Jak se splnění tohoto cíle odrazí v práci a výkonech žáků (učitelů) naší školy?
 • Jak doložím, že jsem cíl splnil/a, návrhy důkazů mého rozvoje nebo učení žáků, které doložím v pedagogickém portfoliu a na kterých rozpoznám splnění cíle?

V tomto školním roce pokračuji / navazuji na cíl stanovený v předešlém roce: ANO / NE

Tento POPR byl projednán s …………………………            členem vedení školy dne ………………….

Tento POPR byl schválen ředitelem školy dne …….

*) Má-li podpora dopad na rozpočet školy, prosím, uvádějte co nejkonkrétnější částky, nebo popis podpory tak, aby z něj vedení školy bylo schopno odhadnout potřebné finanční zajištění

 

Rozdělení do skupin pro rozhovory:

Olga Králová

Vít Beran

Jitka Kopáčová

1

Petra Brabcová

1

Kateřina Círová

1

Eliška Andělová

2

Miloslava Čechlovská

2

Olga Drbalová

2

Petra Bejdová

3

Daniela Černá

3

Zdeňka Dudová

3

Iveta Číhalová

4

Petra Dvořáková

4

Radek Ivanov

4

Tereza Doudová

5

Hana Hartychová

5

Eva Jenšíková

5

Alena Fáčková

6

Anna Havelková

6

Iveta Jeřábková

6

Helena Gerlická

7

Tereza Havlová

7

Anna Jiráková

7

Monika Hovorková

8

Eva Hilčerová

8

Jana Kerzelová

8

Věra Hrušková

9

Aleš Kolář

9

Jitka Kočárková

9

Markéta Hůrková

10

Jan Kubíček

10

Jan Košina

10

Petra Kolkusová Diblíková

11

Kateřina Matoušová

11

Simona Křižáková

11

Lenka Konheferová

12

Radim Mikulenka

12

Jana Laštovičková

12

Jana Kopecká

13

Ondřej Nejedlý

13

Jan Mazůrek

13

Veronika Kotková

14

Tereza Olšinová

14

Eliška Nováková

14

Martina Macháčková

15

Simona Petránková

15

Iva Peštová

15

Tereza Mocová

16

Šárka Popelková

16

Jitka Schlichtsová

16

Andrea Nečasová

17

Blanka Preissová

17

Filip Teigiser

17

Gabriela Nováková

18

Martin Skýva

18

Svetlana Trebunskikh

18

Ivana Pařízková

19

Michal Střítezský

19

Jana Ullmannová

19

Anna Rambousková

20

Jakub Svatoš

20

Lucie Urbanová

20

Helena Staňková

21

Tomáš Titěra

21

Petra Wernischová

21

Simona Suchanová

22

Šárka Trojanová

22

Ilona Zapletalová

22

Hana Šimková

23

Radka Turková

23

Jakub Zvěřina

23

Ondřej Šíp

24

Tom Tychtl

24

Kateřina Fořtová

24

Veronika Valínová

25

Jitka Závodná

25

Petra Jelínková

25

Karin Vašatová

26

Zoja Zlonická

26

Jitka Kopáčová

26

Markéta Vokurková

 

 

27

Olga Králová

 

 

 

Z roku 18/19 do 19/20: od Vítka k Olze, od Olgy k Jitce, od Jitky k Vítkovi.

 

Soubory ke stažení