MAP Praha 4

Publikoval Vít Beran
Datum 4.7.2019
MAP Praha 4

Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 byla ZŠ Kunratice součástí realizace MAP podpory rozvoje vzdělávání Prahy 4. Hlavním cílem projektu je stanovení priorit ve vzdělávání na území správního obvodu Praha 4 do roku 2023 a vytvoření komunikačního zasíťování aktérů ve vzdělávání prostřednictvím trvalé a udržitelné platformy pro spolupráci mezi zřizovateli tak, aby v konečném důsledku docházelo k rozvoji osobnosti, dovedností a nadání každého dítěte a žáka.

Více informací o projektu je umístěno na webu MČ Prahy 4 - http://praha4.cz/MAP