Nadace O2 - Chytrá škola 2020/21

Publikoval Tomáš Titěra
Datum 10.11.2020
Nadace O2 - Chytrá škola 2020/21

ZŠ Kunratice se stala již podruhé jedním z vítězů Grantového programu Nadace O2. Děkujeme za získání nadačního příspěvku ve výši 88.000 Kč díky kterému ve školním roce 2020/2021 bude moci ZŠ Kunratice zajistit podporu vzdělávání žáků v oblasti bezpečné práce na internetu a digitální gramotnosti.

Plánované aktivity realizované za podpory Nadace O2 ve školním roce 2020/2021:

  • Vzdělávací bloky pro žáky 7. – 9. tříd – preventivní program pro žáky zajištěný odborníky s hlavním cílem zvýšení u žáků jejich znalostí v oblasti digitálních závislostí a posílení jejich kompetence v oblasti ICT

  • Semináře pro pedagogy na téma digitální závislost, zdravé využívání internetu, sociální sítě, budování identity na sociálních sítích a rizika s tím spojená

  • Přednáška pro rodiče – seminář pro rodiče týkající se nadměrného trávení času dětí na internetu a doporučení kroků pro přispění k prevenci závislostního chování svých dětí.

  • Rozšíření Wifi sítě do nepokrytých prostor školy a následné získání širšího pokrytí připojení v dalších prostorách školy.