KUNRATICKÝ ČTENÁŘ - finále LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ...

Publikoval Vít Beran
Datum 18.9.2015
KUNRATICKÝ ČTENÁŘ - finále LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ...

... JIŽ TUTO SOBOTU 14. prosince 2013 od 13:00 hodin v Ústřední městské knihovně, Mariánské náměstí, Praha 1. V listopadu proběhla na naší škole literární soutěž, které se zúčastnili všichni žáci. Žáci byli rozděleni do několika kategorií podle věku. Soutěž je součástí projektu rozvoje čtenářských dovedností. Součástí slavnostního vyhlášení bude i autorské čtení nejlepších prací. Srdečně zveme vítěze, jejich rodiče, učitele a další přátele školy na toto setkání. Vítěze skupin čeká knižní poukázka, za kterou děkujeme o.s. PATRON a veřejné autorské čtení. Za organizační výbor Ing., Bc. Vít Beran, MgA., Bc. Olga Králová

Literární soutěž 2013/2014

Již po šesté se na naší škole uskutečnila Literární soutěž. Zúčastnili se jí, jak se již stává tradicí, žáci všech ročníků naší školy. Tato akce je součástí podpory a rozvoje čtenářské gramotnosti. 

V tomto roce bylo pro jednotlivé ročníky stanoveno téma CESTOVÁNÍ.
Vzniklo mnoho skvělých prací, ze kterých každá třída poslala tři zástupce do školního kola. Zde porota složená z učitelů a žáků měla těžké rozhodování. Nakonec vždy vybrala tři nejzajímavější práce. Jejich autoři budou své práce veřejně prezentovat při veřejném čtení v sobotu 14. 12. 2013 od 13:00 hodin v Ústřední městské knihovně na Mariánském náměstí. Získají jako odměnu knižní poukázku, kterou jim daruje o.s. Patron - sdružující rodiče.
Hlavními organizátory literární soutěže byli: paní učitelka MgA.,Bc. Olga Králová, Mgr. Anna Havelková, Lenka Veisová, Mgr. Gabriela Toušková Jedličková, Mgr. Jana Kopecká, Mgr. Eva Jenšíková, Bc. Jana Kozlová, Mgr. Jakub Svatoš, Mgr. Tereza Veselá, Mgr. Mgr. Marika Atatreh, Mgr. Gabriela Handrychová, Mgr. Lucie Samlerová, Mgr. Tereza Klepáčková, Mgr. Markéta Vokurková, Mgr. Hana Hartychová, Mgr. Rudolf Bury, Mgr. Markéta Nováková, Mgr. Pavlína Rosická a Mgr. Michal Střítezský. Všem patří naše velké poděkování.

Srdečně zveme vítěze, jejich rodiče, spolužáky, učitele a další přátele školy na toto setkání.

VÍTĚZOVÉ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 2013/2014 

 
kategorie třída jméno žáka název vítězové
I. kategorie   1.A celá třída Cesta za cirkusem  
1.B celá třída Skřítci z 1.B na škole v přírodě  
1.C celá třída Cirkus Evropa  
II. kategorie         2.A Veronika Kratochvílová   3
2.A Silvie Mazůrová    
2.A Daniela Vávrová    
2.B Markéta Kovanicová Dovolená na Sardinii 1
2.B Marie Šindelářová Nemám ráda hady  
2.B Rozálie Vostatková Dovolená na lodi  
2.C Natálie Kmochová Můj cestovatelský příběh z Egypta 2
2.C Kamila Pavlíčková Můj cestovatelský příběh   
2.C Barbora Lahodná Můj cestovatelský příběh  
III. kategorie         3.A David Sobota Turecko  
3.A Jakub Sobota Babeta  
3.A Adriana Veselková Táchrana v Řecku 1
3.B Adéla Majerová Já a žralok 2
3.B Danielam Steifová U moře  
3.B Jan Drahoukopil Ježek  
3.C Hana Bedrníková Cestovatelský zážitek z prázdnin  
3.C Ema Dundrová Můj cestovatelský zážitek z prázdnin 3
3.C Šimon Svoboda Můj cestovatelský zážitek z prázdnin  
IV. kategorie         4.A Dominaka Nová Cesta do pravěku  
4.A Marek Sudík Stroj času 1
4.A Aneta Ivančíková    
4.B Adéla Velíšková Cesta do země Fantazie  
4.B Karolína Křemenová Cesta do země Fantazie 3
4.B Tereza Horáková Cesta do země Fantazie  
4.C Jan Roztočil Cesta do země Fantazie  
4.C Kristina Křižáková Cesta do země Fantazie  
4.C Anna Lenghartová Cesta do země Fantazie 2
V. kategorie         5.A Hana Stehlíková Pretty animal world  
5.A Viktorie Benešová Vesmír  
5.A Barbara Kubíková Fantazie: Svět sladkostí  
5.B Alexandra Iljinskaja Země plná nápadů 2
5.B Mikoláš Augustýn Ostrov Sri Lanka  
5.B Klara Dupáková Barvozář  
5.C Jiří Zelenka Hawai  
5.C Michaela Kratochvílová Cukrová země 1
5.C Ladislav Koubek Planeta Lákra 3
VI. kategorie      6.A Tereza Koutná Skryjská jezírka  
6.A Marie Burešová  Pověst o sněžné  příšeře! 1
6.A Barbora Babiánková Pověst o sněžné příšeře 3
6.B Matěj Roztočil Vznik známé značky auta  
6.B Anička Trinh Název města Cheb 2
6.B Eliška Zieglerová Pohádka o New Yorku  
VII. kategorie      7.A Michaela Chlebcová Sněžný muž 2
7.A Kristýna Veselá Černá paní z Buchlova  
7.A Natálie Zichová Mlha a ostrov  
7.B Eliška Hrušková Polobohyně 3
7.B Vít Chmelíček Tajemství Rešovských vodopádů 1
7.B Veronika Malcová O Kunratickém hrádku  
VIII. kategorie      8.A Denisa Sklenářová Místo, kde jsem zanechal svou stopu 2
8.A Simona Zelenková Místo, kde jsem zanechal svou stopu 3
8.A Simona Floriánová Místo, kde jsem zanechal svou stopu  
8.B Lucie Rogozová Místo, kde jsem zanechal svou stopu  
8.B Eva Nguyen Místo, kde jsem zanechal svou stopu  
8.B Natalie Bornus Místo, kde jsem zanechal svou stopu 1
IX. kategorii      9.A Viktorie Dittrichová Benátky 2013  
9.A Sonja Křtěnová Vysněný Egypt  
9.A Veronika Szaková 650 let Jimramova 3
9.A Nicol Langrová  Černá, barva optimismu 1
9.B Kateřina Hrdličková Omán 2
9.B Veronika Vávrová Benátky 2