GLOBE

Publikoval Jan Mazůrek, Vít Beran
Datum 26.9.2020

Charakteristika předmětu a osnovy jsou umístěny v dokumnetu na stránce: Předměty - Školní vzdělávací program.

Co je to GLOBE?

GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti a trénuje vědecké postupy práce. 
Více také na : http://globe.terezanet.cz/.

GLOBE na ZŠ Kunratice

Nepovinný předmět GLOBE (v rámci stejnojmenného mezinárodního projektu) na naší škole máme již čtvrtým rokem a je určen všem žákům druhého stupně, kteří mají zájem o netradiční pozorování světa kolem nás.