Filtrující "fazole"

Publikoval Vít Beran
Datum 29.4.2021
Filtrující "fazole"

Vylučovací soustava je orgánová soustava, která zajišťuje vylučování odpadních látek z těla. Vylučování je způsob, jak udržet homeostázu (z řec. homoios, stejný, a stasis, trvání, stání = znamená samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny na přibližně stejné hodnotě), protože se díky ní kontroluje složení tělních tekutin a obsah iontů v nich. Velmi často se vylučování děje prostřednictvím moči..

Vylučovací soustava - oporaAnatomie a fyziologie vylučovací soustavy - Alkohol - Co odevzdáme?

Vylučovací soustava - opora

Podpora v učebnici strana 84 až 85. Pracovní sešit strana 47 a ve Škole s nahledem procvičuj: Ledviny: 482 047 - Dýchací Vylučovací soustava - PŘETAHOVÁNÍ. Vylučovací soustava a kůže - TEST.  Obrázky v učebnici a pracovním sešitě jsou i ve 3D. Stáhni si aplikaci (OS android) do telefonu či tabletu - návod na deskách učebnice. Čekají nás 2 hodiny práce.

Biologie člověka - Biomach, výpisky z biologie

Anatomie a fyziologie vylučovací soustavy

Moč signalizuje naše zdraví a proto cílem bude porozumět tomu, jak se tvoří moč a co nám signalizuje. Budeme pracovat s textem, ve skupinách a společně ve skupině formulovat.
Navigaci hodinou najdete v PADLETU: https://padlet.com/ZS_Kunratice_vyuka/r06o9m2i1nqswbx3 

Alkohol

CO VŠECHNO VÍME O ALKOHOLU?

Zahájíme metodou Kritického myšlení, tabulkou V-CH-D a za pomocí chatu zjistíme naše společné znalosti. Naformulujeme otázky a budeme na ně hledat odpověď v textu. Budeme pracovat krátkými texty a z nich budeme vybírat hlavní myšlenku. Práci s textem budete dělat v nahodilých skupinkách dvojicích a trojicích. Vyhodnotíme si, jak jste zajistili, aby jste splnili zadanou práci v maximální kvalitě. Na závěr si společně doplníme tabulku V-CH-D.

Navigaci hodinou najdete v PADLETU: https://padlet.com/ZS_Kunratice_vyuka/r06o9m2i1nqswbx3  

Co odevzdáme?

Výstupem z vylučovací soustavy bude Popsané schema a vyplněný list v pracovním sešitu na straně 47. Vše odevzdáváme do Zadání v Microsoft Teams.